Investori uudised

Eesti Energia kontserni 2023. aasta II kvartali tulemused

Eesti Energia kontserni müügitulud ulatusid 2023. aasta teises kvartalis 416,1 miljoni euroni, kahanedes aastaga 0,1%. Kontserni kulumieelne ärikasum...

2023. aasta II kvartali majandustulemusi tutvustav konverentsikõne investoritele

Eesti Energia avalikustab 3. augustil oma 2023. aasta 2. kvartali majandustulemused ja vahearuande. Tulemusi tutvustav investorikõne toimub 3. augustil kell 13.00 Tallinna aja järgi.

Eesti Energia kontserni 2023. aasta I kvartali tulemused

Eesti Energia kontserni müügitulud ulatusid 2023. aasta esimeses kvartalis 582,7 miljoni euroni, kasvades aastaga 2,0%.

2023. aasta I kvartali majandustulemusi tutvustav konverentsikõne investoritele

Eesti Energia avalikustab 5. mail oma 2023. aasta 1. kvartali majandustulemused ja vahearuande. Tulemusi tutvustav investorikõne toimub 5. mail kell 13.00 Tallinna aja järgi.

Eesti Energia kontserni 2022. majandusaasta auditeerimata tulemused

Eesti Energia kontserni müügitulud ulatusid 2022. majandusaastal 2218,2 miljoni euroni, kasvades aastaga 69,0%.

2022. aasta majandustulemusi tutvustav konverentskõne investoritele

Eesti Energia avalikustab 28. veebruaril oma 2022. aasta auditeerimata majandustulemused. Tulemusi tutvustav investorkõne toimub 1. märtsil kell 13.00 Tallinna aja järgi.

600 miljoni euro suurune sündikaatlaen jätkusuutlikkuse kriteeriumitega

15. veebruaril 2023 allkirjastas Eesti Energia AS jätkusuutlikkuse kriteeriumitega, amortiseeruva laenulepingu summas 600 miljonit eurot.

Eesti Energia kontserni 2022. aasta III kvartali tulemused

Eesti Energia kontserni müügitulud ulatusid 2022. aasta kolmandas kvartalis 657,1 miljoni euroni, kasvades aastaga 125,9%.

2022. aasta III kvartali majandustulemusi tutvustav konverentsikõne investoritele

Eesti Energia avalikustab 3. novembril oma 2022. aasta 3. kvartali majandustulemused ja vahearuande. Tulemusi tutvustav investorikõne toimub 3. novembril kell 13.00 Tallinna aja järgi.

Eesti Energia kontserni 2022. aasta II kvartali tulemused

Eesti Energia 2022. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 416,6 mln eurot (+72,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga).

2022. aasta II kvartali majandustulemusi tutvustav konverentsikõne investoritele

Eesti Energia avalikustab 4. augustil oma 2022. aasta 2. kvartali majandustulemused ja vahearuande.

Investeerimisotsus 32MW päikesepargi ehitamiseks Eestis

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse 32MW Purtse päikesepargi rajamiseks Eestis.

Eesti Energia strateegia uuendus

Eesti Energia nõukogu kinnitas strateegilise tegevuskava perioodiks 2022-2026. Senisest suuremalt on fookuses taastuvelekter ja süsinikujalajälje vähendamine koduturgudel Soomest Poolani. Varasem strateegia nägi ette uute tuule- ja päikeseparkide juurdekasvu 600MW võrra 1100MW-ni aastaks 2025. Uuendatud kasvuplaan näeb ette installeeritud taastuvenergia tootmisvõimsuse neljakordistamise ca 1900MW-ni aastaks 2026. Lisaks praegu ehituses olevatele tuule- ja päikeseparkidele (koguvõimsusega 226MW) on 2026. aasta lõpuks kavas välja ehitada ca 600MW ulatuses tuuleparke Eestis ja Leedus ja ca 600MW päikeseelektrijaamu Baltikumis ja Poolas. Uuendatud strateegia kohaselt investeerib Eesti Energia kontsern perioodil 2022 - 2026 ca 2 miljardit eurot arendusprojektidesse, millest enamiku (ca 1,5 miljardit eurot) moodustavad Tallinna Nasdaqi börsil noteeritud tütarettevõtja Enefit Greeni poolt tehtavad tuule- ja päikesepargid. 2026. aastal planeerib Eesti Energia kontsern toota taastuvelektrit mahus ca 5 TWh võrreldes 2021. aasta 1,5TWh-ga. Võrguettevõtja suunal on eesmärgiks tagada Eesti väiketootjate, eeskätt uute päikeseelektrijaamade liitumine jaotusvõrguga. 2021. aasta lõpus oli Elektrilevi võrgus ligi 12 000 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 385 MW. 2026. aasta lõpuks on eesmärgiks võrguga liidetud tootjavõimsused viia 1100 MW-ni.

Eesti Energia 2023 võlakirjade tagasiostu pakkumise lõpetamine

24. mail 2022 otsustas Eesti Energia katkestada 16. mail välja kuulutatud 2023 september tähtajaga võlakirjade tagasiostupakkumise. $1

Eesti Energia 2023 võlakirjade tagasiostu pakkumine

Eesti Energia kuulutas 16. mail 2022 välja 2023 september tähtajaga võlakirjade tagasiostupakkumise. $1

Uute nõukogu liikmete ja nõukogu esimehe määramine

Eesti Energia AS ainuaktsionäri erakorraline üldkoosolek 10. mail 2022. aastal määras uue nõukogu koosseisu alates 12. maist 2022 volitustega 3 aastaks. Nõukogu koosneb järgmistest liikmetest: Anne Mere, Taavi Tamkivi, Tarmo Porgand, Ahti Kuningas, Andres Liinat, Einari Kisel, Meelis Einstein. Nõukogu esimeheks määrati Anne Mere.