Investori uudised

Eesti Energia strateegia uuendus

Eesti Energia nõukogu kinnitas strateegilise tegevuskava perioodiks 2022-2026. Senisest suuremalt on fookuses taastuvelekter ja süsinikujalajälje vähendamine koduturgudel Soomest Poolani. Varasem strateegia nägi ette uute tuule- ja päikeseparkide juurdekasvu 600MW võrra 1100MW-ni aastaks 2025. Uuendatud kasvuplaan näeb ette installeeritud taastuvenergia tootmisvõimsuse neljakordistamise ca 1900MW-ni aastaks 2026. Lisaks praegu ehituses olevatele tuule- ja päikeseparkidele (koguvõimsusega 226MW) on 2026. aasta lõpuks kavas välja ehitada ca 600MW ulatuses tuuleparke Eestis ja Leedus ja ca 600MW päikeseelektrijaamu Baltikumis ja Poolas. Uuendatud strateegia kohaselt investeerib Eesti Energia kontsern perioodil 2022 - 2026 ca 2 miljardit eurot arendusprojektidesse, millest enamiku (ca 1,5 miljardit eurot) moodustavad Tallinna Nasdaqi börsil noteeritud tütarettevõtja Enefit Greeni poolt tehtavad tuule- ja päikesepargid. 2026. aastal planeerib Eesti Energia kontsern toota taastuvelektrit mahus ca 5 TWh võrreldes 2021. aasta 1,5TWh-ga. Võrguettevõtja suunal on eesmärgiks tagada Eesti väiketootjate, eeskätt uute päikeseelektrijaamade liitumine jaotusvõrguga. 2021. aasta lõpus oli Elektrilevi võrgus ligi 12 000 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 385 MW. 2026. aasta lõpuks on eesmärgiks võrguga liidetud tootjavõimsused viia 1100 MW-ni.