Tooda ise elektrit

Tooda ise elektrit ja vähenda kulusid!

Tarbi targalt, tooda targalt

Oma päikesepaneelide abil või muul moel ise toodetud energia läheb kasutusse sinu tarbimiskohas kohapeal. Kui omatoodangust ei piisa, siis ostad elektrit elektrivõrgust juurde.

Kui aga toodad tarbimiskohas elektrit rohkem, kui tarbid, saad üleliigse elektrienergia Enefitile müüa.

Väiketootjana vähendad oma kodu energiakulusid

Väiketootja on tootja, kelle Eestis asuvate tootmisseadmete netovõimsus koos temaga ühte kontserni kuuluvate teiste tootjate Eestis asuvate tootmisseadmete netovõimsusega kokku ei ületa 10 MW.

Tavapäraselt jääb kodus või ettevõtluses kasutatavate tootmisseadmete võimsus alla 1 MW. Kui aga sinu tootmisseadme võimsus on suurem kui 1 MW, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Väiketootjaks olemine

Kui müüd elektrienergiat väiketootja lepingu alusel Enefitile, on ostuhinna aluseks Muutuv pakett, mis põhineb Nord Pool Spot elektribörsi hindadel, millest lahutame maha lepingus kokku lepitud marginaali. Väiketootjale soovitame ka tarbimislepingu paketiks valida Muutuva paketi, sest siis toimub nii tarbimine kui ka tootmine sarnastel tingimustel.

Kui oled liitunud universaalteenusega, siis see ei mõjuta tootmislepingut – toodetud energiat saad endiselt börsihinna järgi müüa.

Lähemalt lepingust ja arveldamisest »

Kuidas väiketootjana elektrit toota ja võrku müüa?

 • 1

  Hangi tootmisseadmed

  Tootmisseade võib olla nii päikesepaneel, tuulik kui generaator.

 • 2

  Võrguleping

  Sõlmi võrguleping ja väiketootja liitumisleping.

 • 3

  Paigaldus

  Enefit paigaldab ja seadistab seadmed, et mõõta tarbitud ja võrku tagasi antud energiakoguseid.

 • 4

  Väiketootja energialeping

  Kui soovid üleliigset elektrienergiat võrku tagasi müüa, sõlmime sinuga ka väiketootja energialepingu.

 • 5

  Hakka tootma

  Energialepingut saab sõlmida vaid selle energiamüüjaga, kelle käest sa enda tarbeks elektrit ostad. Kui annad elektrienergia võrku ilma energialepinguta, võtab võrguettevõtja selle tasuta vastu. Elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka energialeping.

Tooda ise ja too oma ettevõttele kasu

Oled suurtootja, kui toodad elektrit müügiks ja sinu tootmisseadmete võimsus on suurem kui 1000 kW. Elektrienergia müümiseks on vaja ühendada tootmisseade elektrivõrguga ning sõlmida võrguleping võrguettevõtjaga.

Alla 5 MW võimsusega tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga soovitame ühendust võtta oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjaga. Üle 5 MW võimsusega tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga võtke ühendust põhivõrguettevõtjaga Elering.

Kui tootmisseadme võimsus on suurem kui 1 MW, tuleb Konkurentsiametilt taotleda elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Kuidas suurtootjana elektrit võrku müüa?

Kui soovid suurtootjana elektrienergiat Enefitile müüa, tuleb esmalt sõlmida leping. Elektri ostuhinnad sõltuvad nii CO2 turuhinnast, ostetava elektrienergia mahust kui ka selle prognoosimise täpsusest.

Kui annad elektrienergiat võrku ilma müügilepinguta, võtab võrguettevõtja selle vastu tasuta.