Millega tuleb arvestada väiketootja lepingut sõlmides?

Tootmisest üle jäänud elektrienergia müümiseks on vajalik sõlmida väiketootja energialeping. Energialepingut saab sõlmida vaid sama energiamüüjaga, kelle käest enda tarbeks elektrit ostate. Kui annad elektrienergiat võrku ilma energialepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta. Väiketootja energialeping kehtib koos tarbimislepinguga. Elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka energialeping.

Kuidas toimub arveldamine?

Toodetud elektri võrku tagasi müümise ostuhinnad põhinevad Nord Pool Eesti piirkonna börsihindadel, millest lahutame maha lepingus kokku lepitud marginaali. Andmed toodetud ja võrku antud elektrikoguste kohta saame Eleringi andmelaost. Tarbitud elektrienergia eest esitame arve vastavalt lepingus kokku lepitud hinnapaketile.

Kodukliendile, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei muuda elektri tootmine arveldamist keerukamaks. Tasaarveldus võrku edastatud ja võrgust tarbitud elektrienergia kohta toimub automaatselt ja kajastub sinu igakuisel Enefiti arvel.

Füüsilisest isikust ettevõtjatel ja ettevõtetel, kes on käibemaksukohustuslased, on väiketootjana õigus lisada elektrienergiale käibemaks. Selleks tuleb iga kuu lõpus esitada Enefitile arve toodetud elektrienergia müügi kohta. Andmed võrgust tarbitud elektrienergia kohta esitab sulle eelnevalt Enefit.

Kuidas koostada elektrimüügi arvet Enefitile?

Vaata arve näidist »

Elektrimüügi arvel peavad olema sinu või sinu ettevõtte kontaktandmed, Enefit kui arve saaja andmed, toote nimi, kogus ja hind. Oluline on arvel esitada ka müügi ajavahemik ja mõõtepunkti kood.

Näide: Võrku antud elektrienergia 01.–03.2019. Mõõtepunkti EIC-kood: 38ZEE-00744508-W.

Arve palume saata aadressile [email protected]