Energiamärgis

Veendu oma kodu energiatõhususes ja muuda oma kodu energiatõhusamaks

Energiamärgis eramule

140 €/tk

Energiamärgis korterelamule (3–30 korterit)

150 €/tk

Energiamärgis korterelamule (üle 30 korteri)

170 €/tk

Energiamärgis mitteelamule

kokkuleppel

Saa teada oma kodu energiaklass

Ligi kolmandik Eestis kasutatavast energiast kulub elamutele. Selleks, et vähendada mõju keskkonnale, on oluline muuta hooneid energiatõhusamaks. Energiamärgis on dokument, mis annab ülevaate sinu kodu tegelikust energiatarbimisest – kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele jms.

Eluaset müües või üürides on energiamärgise esitamine kohustuslik, kui ostja või üürnik seda soovib. Energiamärgis on vajalik ka siis, kui soovid taotleda kodu renoveerimistoetusi.

Meilt saad energiamärgise kiirelt ja mugavalt

  • Vaatleme sinu kodu elektritarbimist, ilma et peaksid meile ise andmeid saatma või koguma.
  • Kanname energiamärgise andmed ehitusregistrisse.
  • Energiamärgis valmib kuni viie tööpäeva jooksul alates tarbimisandmete jõudmisest meieni.

Energiamärgisega määratakse hoone energiaklass A-st kuni G-ni. Mida tõhusam on sinu kodu energiaklass (näiteks A või B), seda väiksemad on kulutused energiale.

Energiamärgis kehtib 10 aastat.