Investori uudised

Eesti Energia rohelised hübriidvõlakirjad märgiti neljakordselt üle

Eesti Energia kaasas äritegevuse toetamiseks ja finantspositsiooni tugevdamiseks Londoni börsil roheliste hübriidvõlakirjade pakkumisega 400 miljonit eurot täiendavat kapitali, mis investeeritakse käimasolevatesse ja planeeritud taastuvenergia arengut toetavatesse projektidesse.

Eesti Energia roheline hübriidvõlakiri märgiti üle enam kui neljakordselt ehk pakkumisi tuli rohkem kui kui 1,6 miljardi euro ulatuses. Võlakirja märkis ligi 200 investeerimisfondi üle maailma, kaks kolmandikku pakkujatest tuli Euroopast, sealhulgas Eestist.

„Ülisuur rahvusvaheliste investorite huvi näitab, et Eesti Energia kontsern ning meie roheteekonnal põhinev strateegia on usaldusväärne ning ambitsioonikas. Roheliste hübriidvõlakirjade mitmekordselt üle märkimine kinnitab, et ettevõtte plaanid on jätkusuutlikud ja perspektiivikad,“ ütles Eesti Energia kontserni juhatuse liige ja finantsjuht Marlen Tamm.

Võlakirja intress sõltub Tamme sõnul peamiselt kolmest tegurist, milleks on võlakirja pakkuva ettevõtte krediidireiting, turuolukord ja emiteeritava instrumendi iseloom. „Erakordselt suur huvi võimaldab meil võlakirju pakkuda ka madalama intressiga kui esialgu planeerisime,“ lisas Tamm. „Suutsime pakkumise käigus intressimäära enam kui poole protsendipunkti võrra alla tuua ning sulgesime pakkumise lõpuks 7,875% kupongimääraga, mis on võrreldav teiste sarnaste võlakirjapakkumistega nii rahvusvaheliselt kui Eestis. Oleme nii tulemuse kui ka rahvusvahelise investorite kogukonna usalduse üle õnnelikud.“

Tegemist on esimese Baltikumis väljastatud rohelise hübriidvõlakirjaga, mis kaupleb rahvusvaheliselt Londoni börsil. Roheline hübriidvõlakiri tähendab, et ettevõte võtab investorite ees vastutuse võlakirjaga kaasatud kapital investeerida ainult rohelistesse projektidesse. Hübriidvõlakiri loetakse reitinguagentuuride poolt 50% omakapitaliks ja 50% võlaks. IFRS raamatupidamisstandardi kohaselt on hübriidvõlakiri kogu ulatuses omakapital.

Võlakirja klassifitseerimiseks rohelisena on Eesti Energia koostanud rohelise finantseerimise raamdokumendi (Green Finace Framework). Dokumendi on kinnitanud sõltumatu konsultatsiooniettevõte ISS Corporate Solutions, kes väljastas rohekriteeriumitele vastavuse kohta tõendi (Second Party Opinion). Rohevõlakiri on kinnitus sellele, et Eesti Energia liigub oma roheteekonnal õigel suunal.

Eesti Energia tänab kõiki osapooli, kes aitasid roheliste hübriidvõlakirjade emissiooni ette valmistada ja ellu viia: Goldman Sachs Bank Europe SE, LHV Pank, A&O Sherman, Linklaters, Sorainen ja Ellex Raidla.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiakontsern, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, keemiatööstuse arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.


Mis on hübriidvõlakiri?

Hübriidvõlakiri on sisult omakapital, võimaldades jätkata ettevõtte jaoks oluliste investeeringute tegemist laenukoormust kasvatamata. Ettevõtte võime hübriidvõlakirja välja anda näitab, et rahvusvaheliselt näevad investorid Eesti Energiat tugeva, usaldusväärse ja ambitsioonika ettevõttena, kellele usaldatakse sellise suurema riskiga laenamist. Hübriidvõlakiri on tähtajatu ja investorite vaatest suurema riski tõttu natukene kõrgema intressimääraga kui nö tavaline võlakiri.