Blogi

Üleminek rohelisele elektripaketile – lihtne muudatus, millel on suur mõju

Teel puhtamasse tulevikku on igaühe harjumustel mõju. Rohelise elektripaketi valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida teha saad. Tarbides taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit paiskub õhku vähem süsihappegaasi, väheneb sinu keskkonnajalajälg ning avaldub otsene mõju elektritootmisele.

https://res.cloudinary.com/enefit/image/upload/c_scale,f_auto,h_500,q_auto:good,w_800/v1709103430/energia/UUDISED/roheline_elekter.png
Image

Vaatamata sellele, et huvi roheliste elektripakettide vastu kasvab, levib osade inimeste seas arusaam justkui oleks roheline elekter võrreldes tavaenergiaga kordades kallim. Tegelikkuses taastuvenergia eelistamine elektriarvele nii suurt mõju ei avalda, kui üldjuhul arvatakse.

Enefitis saab kõiki pakutavaid elektripakette valida ka rohelisena. Sisestades kodulehel oma igakuise elektritarbimise kilovatt-tundides, on võimalik tavalisi ja taastuvenergial põhinevaid pakette omavahel võrrelda ja tekkivat elektrikulu ette prognoosida.

Üldiselt on rohelise energia kilovatt-tunni hind keskmiselt 5% kallim kui kindlas fikseeritud hinnaga paketis. Seega, valides rohelise paketi, suureneks 30-eurone elektriarve vaid ühe euro võrra. See näitab, et tegelik hinnavahe kahe paketi vahel pole üldse nii suur. Küll aga on suur mõju, mis roheenergia tarbimisega kaasneb.

Hoiad keskkonda

Taastumatud energiaallikad ehk fossiilkütused nagu põlevkivi, maagaas, turvas, kivisüsi või nafta paiskavad tootmisprotsessi käigus õhku suurel hulgal süsinikdioksiidi ja teisi saasteaineid. See omakorda tekitab reostust ja avaldab negatiivset mõju meid ümbritsevale loodusele ja ökosüsteemidele, põhjustades näiteks kliimasoojenemist.

Roheenergia tootmine kahjulikke ühendeid ei tekita, mistõttu jääb keskkond puhtaks ja väheneb meie ökoloogiline jalajälg. See on ka põhjus, miks rohelise energia tarbijatel on oluline roll – mida rohkem neid on, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal elektritootmises ja seda enam vähendame kliimamuutustega seotud riske.

Tarbid jätkusuutlikku energiat

Taastumatute energiaallikate kogus kasutamisel aina väheneb. Neid tekib küll aja möödudes juurde, aga mitte piisavalt kiiresti, et inimese vajadusi katta. Lisaks nõuab nende kättesaamine maapõuest rohkem pingutust. Mõlemal juhul on tegemist piiratud ressursiga, mis ei ole tuleviku mõistes jätkusuutlik.

Taastuvaid energiaallikaid nagu päikese-, tuule- või hüdroenergiat tekib seevastu pidevalt ja kiiresti juurde. Enefitis toodame lisaks päikesele, tuulele ja veele energiat ka biomassist ehk jäätmepuidust ning prügist. Nende kättesaamiseks ei pea keskkonda kunstlikult kahjustama. Samal ajal on tegu pikaajaliste ja kestlike energiaallikatega, mida saavad kasutada ka tulevased põlvkonnad.

Toetad taastuvenergia tootmisvõimsuste lisandumist

Rohelise elektripaketi valimine aitab kiirendada investeeringuid taastuvenergia tootmise arendamisse ja suurendada seeläbi taastuvenergia turule tulekut.

Mida rohkem elektrit toodame taastuvenergiaallikatest, seda kiiremini langevad ka elektrihinnad. Mida madalamad on elektrihinnad, seda soodsama hinnaga elektripakette on võimalik tulevikus pakkuda.

Aitad panustada elektri varustuskindlusesse

Elektri nõudlus ja pakkumine on ajaliselt ja piirkonniti erinev. Selleks, et elektrienergiat kõigile jaguks, toimub riikide vahel pidev energia eksport ja import.

Olukorras, kus energiavarud on vähenenud, peame enda tarbimise katteks vajamineva elektri sisse ostma. See muudab meid teistest maadest ja energiaturul toimuvast sõltuvaks ning mõjutab otseselt piirkonna elektri hinda ja varustuskindlust.

Nii energiasõltumatuse kui varustuskindluse suurendamiseks on oluline, et toodaksime endale ise piisavas koguses elektrit. Üks viis selleks on investeerida taastuvenergial põhinevatesse tootmis- ja salvestuslahendustesse. Rohelise elektripaketi valijate abiga just viimast saamegi teha.

Ümberlülitumine on imelihtne

Kas teadsid, et ainuüksi rohelise elektripaketiga väheneks majapidamise, mille keskmine energiakulu on 500 kWh kuus, süsinikuheide aasta jooksul 1872 kg. See võrdub 723 istutatud puuga aastas.

Rohelise energia kasutuselevõtuks ei ole vaja teha muud, kui valida Enefiti kodulehelt endale meelepärane elektripakett. Lisaks elektripakettidele pakume ka gaasi, lahendusi koduseks energia tootmiseks, salvestamiseks, elektriauto laadimiseks ja kõige selle nutikaks juhtimiseks.

Kui soovid lisainfot või sul on tekkinud mõni muu küsimus, oleme sulle hea meelega abiks. Selleks võta meiega ühendust ja kirjuta , helista numbril 777 4040 või jäta konsultatsiooni soov meie kodulehel.

Rohelist elektripaketti valima