Blogi

Enefit Connect andis Peipsiääre valla tänavavalgustusele uue hingamise

Alates märtsikuust valgustavad Kallaste linna nutikad ja energiasäästlikud tänavalambid. Valgustuslahendus loodi Enefit Connecti ja Peipsiääre vallavalitsuse koostöös juba olemasolevatele Elektrilevi ja kohaliku omavalitsuse liinidele koos hämardamist võimaldava targa valgusti juhtimissüsteemiga.


Image
Kallaste linna tänavavalgustus. Fotol on valgustus hämardatud 80% võimsuseni.

Esimeses etapis demonteeriti kõik amortiseerunud ja energiakulukad valgustid, mida oli kokku 172. Uus lahendus loodi 117 LED valgusti abil. Valgustite koguse vähendamine sai võimalikuks tänu kaasaaegsetele ja optikaga varustatud valgustitele, mille valgusviljakus on suurem ning valgusvihk suunatav vastavalt optika tüübile.

Kallaste linna valgustuse uuendamise teise etapi käigus on aasta lõpuks tänavatele oodata täiendavalt 18 valgustipunkti. Kogu lahenduse näol on tegu mugava täisteenusega, mis tähendab, et esialgse investeeringu uuendustöödeks võttis enda kanda Enefit Connect ning vald tasub 10-aastase lepinguperioodi lõpuni fikseeritud kuutasu. Peale lepinguperioodi lõppu kuulub valgustusvõrk vallale.

Targad lahendused, mis toovad kasu

Peamine põhjus, miks valgustuse rekonstrueerimise projekt Kallaste linnas ette võeti, oli vallavanema Piibe Koemetsa sõnul asjaolu, et piirkonna valgustusvõrk oli iganenud, esines palju rikkeid ning vanad valgustid olid energiakulukad. „Soov oli kogu süsteemi rekonstrueerida, kuid kuidas seda teha, kui vahendeid on vähe. Oleksime saanud Kallaste tänavavalgustust uuendada vaid järk-järgult,“ nentis ta.

Nutikas juhtimissüsteem võimaldab valgusteid vastavalt vajadusele või vähemprioriteetsetel aegadel hämardada ja kustutada, vähendades nii tarbimis- ja valgusreostust ning aidates võrreldes varasemaga valgustuskuludelt kuni ligi kolm korda kokku hoida. Hämardamine võimaldab valla tänavaid valgustada nüüdsest kogu pimeda aja vältel, ka öösel, mil varasemalt valgustus kustus oli.

„Toimusid arutelud vallavalitsuses ja Enefit Connecti esindajad tulid volikogu ette projekti tutvustama. Kogu ettevalmistusprotsessi käigus analüüsiti läbi mitmeid erinevaid stsenaariume. Näiteks arvutati välja, milline on aastane kulu praegu ja uute valgustitega. Lõpliku plaani kohaselt küll vähendati lampide arvu 55 võrra, kuid selle eest on uued lambid kaasaegsed ja valgustavad teistmoodi – piki teed,“ kirjeldas vallavanem.

Täisteenus loob kindluse

Lisaks projekti koostamisele, paigaldustöödele ja juhtimisvõimalusele sisaldab 10-aastane täisteenusleping endas veel mitmeid eeliseid nagu näiteks uusi elektriliitumisi ja valgustite edasist haldust, sealhulgas parandustööde teostamist rikete korral. Fikseeritud kuumaksele lisanduvaid kulutusi vallal teha ei tule, see tagab kindlustunde valla eelarve planeerimisel edasistel aastatel. Oluline on ka täisteenuses sisalduv elektrienergia ja võrgutasude komponent, seda eriti, kui võtta arvesse tänast energiaturu volatiilsust.

„Oleme väga rahul eelkõige sellega, et ei pidanud eelarvesse planeerima suurt investeeringut. Meil on kogu lepinguperioodi vältel fikseeritud kuumakse, mis sisaldab liitumist, projektilahendust, teostust, haldamist ja energiatarbimist. Teisisõnu tähendab see, et kulud on kontrollitud ning uue valgustusega on piirkond kaasaegsem, atraktiivsem, energiasäästlikum ja ohutum,“ lausus Koemets, märkides, et täpsemat tagasiside saab anda poole aasta pärast, kui aasta pimedam aeg on seljatatud.

Valgustid töötavad vallas teenuslepingust tuleneva hämardusgraafiku alusel ning sobivaim graafik Peipsiääre valla jaoks on veel hetkel väljatöötamisel. Selle käigus arvestatakse nii kohalike elanike ettepanekuid kui ka turvalisuse aspekti.