Blogi

Kuidas valida gaasikatelt?

Kodu

Kuigi gaasikatla valikul saab lähtuda paarist kuldreeglist, siis enne ostu sooritamist tasuks kindlasti rääkida spetsialistiga. Juba paigaldatud katelt tuleb aga regulaarselt hooldada – nii saab tagada võimalikult pika kasutusea.

/-/doc/8457332/news/05.03.jpg

Gaasikatla valikul on olulisimaks kriteeriumiks katla abil köetava hoone suurus ja selle soojapidavus. Rolli mängib ka sundventilatsiooni olemasolu. Kehtib kuldreegel – ühe ruutmeetri kohta on vaja 50 W küttevõimsust. Lihtne arvutus näitab, et umbes 200 ruutmeetrise elamu kütmiseks on seega vaja 10 kW küttevõimsust. Sellele tuleb arvestada lisaks ka vee soojendamiseks minev võimsus ja sundventilatsioon. Arvestades kõiki neid tegureid, piisab sellise maja jaoks 26 kW-sest gaasikatlast. Võimsusvajadus on veidi väiksem, kui radiaatorite asemel on kasutuses põrandaküte.

Gaasikatla paigaldamisel tuleb arvestada kehtivate normidega. Üks olulisemaid on seejuures nõue paigutada üle 36 kW seade eraldi tulekindlasse ruumi. Et eramutes ja ridaelamutes on tavaliselt kasutusel väiksema võimsusega seadmed, siis idee poolest võib need paigutada ka suvalisse ruumi hoones sees, kuigi tavaliselt paigutatakse need tehnoruumi.

Turvaline kasutada, vajab regulaarset hooldust

Iga gaasikatelt peab regulaarselt hooldama, sest see tagab seadmele pikema kasutusea - korralist hooldust tuleks teha kord aastas. Selleks tuleks kindlasti kutsuda spetsialist, kel oma oskuste tõestamiseks ette näidata ka kinnitused tunnistuste näol. Ise ei soovitata gaasikatla hooldamisega tegeleda, kuna on olemas kindlad reeglid, mille järgi hooldus teostatakse ja oskamatu hooldusega võib katla pigem ära rikkuda.

Tavaliselt kipuvad inimesed mõtlema hooldusele kütteperioodi algul, kuid tegelikult on see kõige ebasobivam aeg, sest siis on järjekorrad kiired tekkima, sest nõudlus kasvab hüppeliselt. Seadme seisukohast pole aga vahet, millal hooldada. Seepärast on nutikam pöörduda hooldusfirma poole näiteks kütteperioodi lõppedes.

Hooldatud katel kestab kaua

Tänapäevased gaasikatlad on ohutud ning erilist riski õige paigalduse ja kasutamise korral ei ole. Riski mõttes tuleb suuremat tähelepanu pöörata torustikule, mille kaudu gaas katlasse jõuab. Kui gaas on edukalt katlasse jõudnud, siis seal hoolitseb edasise eest automaatika. Kaasaegsed seadmed on varustatud anduritega, mis reguleerivad kogu katla tööd. Kui kasvõi üks andur annab veateate, siis koheselt suletakse gaasi etteanne. See välistab plahvatusohu.

Korralikult hooldatud gaasikatla eluiga on umbes 15 aastat. Kui tekib vajadus gaasikatla vahetuseks, siis pole see keeruline. Uute mudelite puhul on arvestatud ühenduste vahekaugused nii, et nad sobivad ka vanale torustikule. Kui muid töid küttesüsteemis tegema ei pea, siis saab katla vahetatud 2-3 tunniga.

/-/doc/8457332/news/gaasikatel

Ka Eesti Energia pakub gaasi

Iga-aastast gaasikatla hooldust tellides on mõistlik “ühe soojaga” vaadata üle ka viimase aasta tarbimine ning veenduda, kas kasutatav pakett ikka on soodsaim. Suurema tarbimise korral tähendab ka väike hinnavahe olulist erinevust väljamineku suuruses. Gaasituru avanemine lubab gaasi osta just sellise partneri juurest, kelle pakutav vastab just sinu vajadustele, seepärast tasub sel perioodil võtta pakkumine erinevatelt gaasi pakkujatelt.Pakkumise saamiseks võta ühendust läbi Eesti Energia.

Mida pidada meeles gaasikatla valimisel ja hooldamisel:

  • Kuldreegel – ühe ruutmeetri kohta 50 W küttevõimsust
  • Võimalusel paiguta katel eraldi tehnoruumi
  • Hoolda kord aastas
  • Alati kasuta spetsialistide abi