Uudised

Enefit Green rajab seitsme megavati jagu päikeseelektrijaamasid

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green rajab käesoleva aasta jooksul seitsme megavati jagu päikeseelektrijaamasid üle-Eesti. Enefit Green investeerib sel aastal päikeseenergeetika arendamisse kokku viis miljonit eurot.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et nende eesmärgiks on kasvatada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri hulka. „Päikeseenergeetika on viimastel aastatel tormiliselt arenenud ja konkurentsivõimelisemaks muutunud. Eesti elektrivõrgus on praegu juba üle 1300 päikeseelektrijaama, mis omanike elektrivajadust katta aitavad,“ rääkis Kärmas. Aavo Kärmase sõnul on Enefit Greeni ambitsiooniks paigaldada järgneva viie aasta jooksul kokku vähemalt 50 MW päikesepaneele.

Ta lisas, et kuna Eesti Energia eesmärk on toota aastaks 2022 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest, annavad ka nimetatud päikeseelektrijaamad sellesse oma panuse. „Kindlasti kavatseme ka edaspidi päikeseenergia tootmisse investeerida ning me vaatame enda võimalike turgudena kogu Läänemere piirkonda, kus Eesti Energia energiamüüjana juba tegutseb,“ lausus Aavo Kärmas.

Päikeseelektrijaamad rajatakse Eesti Energia kasutuses olevatele maadele, aga ka Enefit Greeni elektrijaamade kõrvale ning klientide kinnistutele. Üks päikeseelektrijaam hakkab paiknema näiteks Paldiskis tuulepargi vahetus naabruses. Teine aga Ida-Virumaal Laaskõrves endisel kaevandusalal. Päikeseelektrijaamad rajatakse ka Iru ja Paide elektrijaama kõrvale. Paarkümmend päikeseelektrijaama asuvad aga Eesti Energia äriklientide juures ja aitavad osaliselt katta klientide elektritarbimist.

Elektri tootmine algab päikeseelektrijaamades hiljemalt käesoleva aasta lõpus. Kokku investeerib Enefit Green nimetatud päikeseelektrijaamade rajamisse ligikaudu 5 miljonit eurot. Rajatavad elektrijaamad toodavad aastas ca 6500 MWh taastuvelektrit. Sellisest elektri hulgast piisab rohkem kui 2000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele terveks aastaks.