Tehnovõrgu talumistasu

Maaomanikule makstav hüvitis sidevõrgu talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel

Talumistasu

Talumistasude maksmise ja avalduste menetlemist reguleerib Asjaõigusseaduse rakendamise seadus § 152 - § 156.

Enefit maksab talumistasu maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustel asuvate sidevõrgu talumise eest. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kui taotlus on esitatud hiljemalt 1. mail jooksval aastal.

Enefitile kuuluva sidevõrgu paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti talumistasu kalkulaatoris.

Enne taotluse esitamist tutvu Talumistasude maksmise ja avalduste menetlemise tingimustega.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil [email protected]

Sideehitise kaitsevöönd

Sideehitise kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist:

  • Maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;
  • Siseveekogudel – 100 meetrit sideehitise keskjoonest;
  • Merel – 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.