Kasvame täna, et luua rohelisem homne

Aitäh, et oled leidnud tee Enefiti!

Meie järgmiseks kohtumiseks ette valmistumiseks soovime Sinuga jagada huvitavaid fakte ja näidata energiamaailma telgitaguseid. Loodame, et see materjal tutvustab meid – energiakangelastena teeme mõjuga tööd.

Meie DNA ja unikaalsus

 • Üle 80 aasta kogemust Eestis
 • Eesti tuntumaid brände
 • Eesti suurimaid tööandjaid – üle 5200 energiakangelase
 • Viis turgu – Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome
 • Energiavaldkonna innovatsiooni liidrid Läänemere piirkonnas
 • Kliendile terviklike energialahenduste looja
 • Läänemere regiooni eesrindlik taastuvenergia arendaja ja tootja
 • Ringmajanduse eestvedaja

Meie suurim väärtus on meie inimesed

 • Professionaalne areng

Toetame sinu arengut alates esimesest tööpäevast ning kogu sinu karjääriteekonna vältel. Meie juures kuulud oma ala ekspertide koostöövõrgustikku.

 • Tervisetugi

Panustame sinu ja sinu lähedaste vaimsesse ning füüsilisse tervisesse läbi tervisekindlustuse, meie spordiklubi, Stebby mitmekesiste võimaluste ja lisapuhkuse.

 • Paindlik töökorraldus

Sul on võimalus oma tööaega paindlikult korraldada. Olenevalt rollist ja vastutusest saad oma juhiga kokkuleppel saavutada eesmärke just sulle sobivas asukohas ja ajahetkes.

 • Väärikas palk

Palk on töökogemuse juures oluline motivaator. Tunnustame iga töötaja panust konkurentsivõimelise palga ja personaalse tulemustasuga.

 • Nutikas töökeskkond

Arendame IT-nutikat töökeskkonda, automatiseerides lihtsaid töid. Nii saame keskenduda väärtusloomele ning innovatsioonile.

 • Toetav juhtimiskultuur

Tagasisidel on edasiviiv jõud. Sinu arenguteed toetavad regulaarsed kohtumised oma juhiga.

Meie väärtuste lugu

Oleme edukad, kui teeme asju, mis kliendile korda lähevad ja talle kasulikud on. Piiratud ressursside tingimustes keskendume tegevustele, mis kasvatavad rohkem väärtust, ent väärtuse kasvatamise nimel ei tee me kompromisse ohutuses. Efektiivsuse kasvatamiseks muudame organisatsiooni, äriprotsessid ning suhtluse lihtsaks ja selgemaks. Kõik see on saavutatav, sest iga energiakangelane teab, et kõik saab alguse minust!

Minust sõltub

Kliendile kasulik

Väärtust kasvatav

Keeruline lihtsaks

Ohutus eelkõige

Meie tööl on suur mõju

Meie ambitsioon on pakkuda oma klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ja toota ise energiat aina keskkonnasäästlikumalt, sest nii anname oma panuse maailma puhtamaks muutmisse.

Rohepööre – Muudame maailma puhtamaks

Otsime pidevalt uusi ja jätkusuutlikumaid võimalusi energia tootmisel. Olles mitmekülgseima portfelliga taastuvenergia tootja regioonis, toodame elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, biomassist ning segaolmejäätmetest.

Sinagi saad panustada rohepöörde elluviimisesse

Igaühe harjumustel on mõju CO2 emissiooni vähendamisele. Energialahendused saavad olla osa sinu isiklikust roheteekonnast. Usume, et rohelisele energiale liikumine on kiireim, odavaim ja kõige keskkonnasõbralikum lahendus jõudmaks süsinikuneutraalsuseni.

Ringmajandus – Meie eesmärk on jäätmevaba tootmine

Suuname põlevkivi kaevandamisest üle jääva materjali taaskasutusse – lubjakivi ja killustikku kasutavad kliendid ehitustöödel ja tee- ja raudtee-ehituses. Põlevkivituhk väetab mahepõldu, luues taimedele paremad kasvutingimused. Rehvide ja jäätmepuidu kasutamine energia tootmisel loob väärtust. TalTechi teadurid on juba teinud laborikatseid, kuidas vanaplastikust õli toota.

Keskkond

Põhjalikum info meie tegevuste ja tulemuste kohta

Uudised

Enefiti kõige värskemad uudised