Blogi

Kiire internetiühendus meelitab maale uusi elanikke ning tõstab kinnisvara hinda

Kodu
Äri

„Maal elavad ka inimesed. E-riigi tuhinas on aga ära unustatud pisiasi, et kaugemates piirkondades pole kvaliteetsele internetiühendusele ligipääsu,“ alustab MTÜ Voose Külaseltsi juhatuse liige Tanel Talve. Ainuke lahendus sellises olukorras on valguskaablil põhinev ühendus, mille väljaehitamist ka riik toetab. Aga…

…sellest hoolimata ei pruugi valguskaabel jõuda nende majapidamisteni, mis külakeskusest kaugemale jäävad ja kuhu on üleliia kallis ühendust luua. Ent siinkohal maailm veel ei lõpe – ettevõtlikud inimesed võtavad kätte ning loovad ise võimaluse, et valguskaabel nendeni jõuaks. Sama juhtus Anija vallas Voose külas.

Tanel, mis ajendil te kätte võtsite ning omaalgatusel ühenduspunktini sõna otseses mõttes kraavi kaevasite?

Viimased aastad on kaugtöö tegemise vajadust kiirendanud. Samuti nõuavad paljud e-teenused üha suuremahulisemat andmeliiklust, mida on mõistlik valguskaabliga lahendada.

Ei saa loota, et inimesed elaks maal, kui neil pole töökindlat internetti, elektrivarustust, korralikke teid ega ühistransporti. Juba Voose küla näitel on võimalik öelda – tänu valguskaablile oleme uusi elanikke juurde saanud ning kinnisvara hind tõusnud. Kiire internet on inimeste konkurentsivõime jaoks ülitähtis, selle puudumine süvendab ühiskonna ebavõrdsust.
Image


Image


Image

Mitu majapidamist riikliku toega aadressialast välja jäi ehk siis endale liitumisvõimaluse tekitas?

Kui riigi toel sai Enefiti kiire internetiga õhuliini pidi liituda 28 majapidamist, siis Anija valla, Voose külaseltsi ja Enefit Connecti ühispanusena viis talu ning ainult külaseltsi eestvedamisel kaheksa talu. Kahe viimase puhul oli tegu juba maakaabliga.

Nii et saite ka mujalt toetust?

Jah. Saime sihtotstarbelise regionaalse investeeringu toetust, nn katuseraha, mis oli kogu projekti maksumust arvestades küll pisikene osa, aga andis külaseltsile lootust ja energiat projekti üldse ajama hakata. Küla initsiatiivi toetas ka Anija vald ja nii saigi koostöös suur osa Voose külast valguskaabli majja. Loodame, et meie näitel saavad ka teised külad üle Eesti sarnase mudeli järgi kiiremini oma interneti-murele lahenduse.


Image

Milliseid toiminguid ning töid iseseisev liitumispunktini jõudmine nõuab?

Voose külaselts tellis kõigepealt projekti alale, mis Enefit Connecti ehitusplaanist välja jäi. Seejärel sõlmisime isikliku kasutusõiguse lepingu maaomanikega, kelle aladelt hakkas maakaabel läbi minema. Pärast ehitusloa saamist alustasime kaevamisega. Saime Enefit Connectilt nn torud, mille ise maha panime ning majapidamisteni viisime. Ettevõte pani hiljem valguskaabli sisse ning lõi ühenduse.

Kui lühidalt kokku võtta, siis tegelesime kogu projekti juhtimise, asjaajamise ning omanikujärelevalvega.

Kas kogukonnas oli tegu üksmeelse otsusega või tuli ka veenmist ette?

Selles ei olnud probleemi. Pigem on mure selles, et kümmekond küla keskusest umbes kilomeetri kaugusel asuvat majapidamist jäi ühendusest ikkagi ilma. On keeruline selgitada, et raha ei jätkunud, aga lõime ettenägelikult ühenduskohad, kui tulevikus peaks tekkima võimalus jätkata sealt, kus pooleli jäime. Loomulikult, alati oleks parem kõik tööd korraga ära teha, kuid mis parata.

Kas kasutate juba Enefiti kiiret internetiühendust? Olete rahul?

Osa inimesi on interneti- ja teleteenuse pakkujatega lepingu sõlminud, osa veel valivad. Väga positiivne on see, et Enefiti kiire internetiühendus on operaatorineutraalne ehk on võimalus valida erinevate teenusepakkujate vahel. Konkurents on tekkinud.

Oleme rahul töökindla, kiire ning senisest soodsama teenusega. Millest siin rääkida.

Mait Rahi, Enefit Connecti sidelahenduste projektijuht:

Peame alati vaatama kulu, mida ühe aadressipunkti väljaehitamiseks teeme. Veame valguskaablit enamjaolt asulate keskustesse, kus on rohkem majapidamisi. Riik toetab sellest kindlat osa. Kui väljaehituse summa ette tuleb liiga suur miinusmärk, siis oleme sunnitud tegema otsuse, mis nn piirialadele kindlasti meele järele ei ole.

Voose külaseltsi tegevus on suurepärane näide sellest, kuidas toimekas kogukond tekitab ise liitumisvõimaluse. Tervitame selliseid ettevõtmisi väga ning tõsise huvi korral anname ka nõu, kuidas vajalikke toiminguid korraldada.