Blogi

Ettevaatust! Vananenud elektrijuhtmestik võib elektriga küttes olla tõsine ohuallikas

Kodu
Ohutus

Elektriküte on kõige mugavam ja käepärasem kütteliik – piisab vaid poest radiaator osta ja pista juhe seina. Sageli pöördutakse elektrikütte poole just viimases hädas, näiteks kui tavakasutuses olev küttekolle ei taga piisavat tulemust või ütleb keset kütteperioodi üles.

/-/doc/8457332/news/23.01/ettevaatust_elektrikute_voib_olla_ohtlik.png

Päästeameti andmetel on 23% kõigist hoonetulekahjudest põhjustatud elektriseadme või -paigaldise kasutamisest või rikkest. Enne elektripuhurite ja -radiaatorite kasutuselevõttu tuleks seega tähelepanu pöörata kogu elektrisüsteemi seisundile. Vanemates hoonetes võib elektrisüsteem olla ajale jalgu jäänud ning võib juhtuda, et juhtmestik pole mõeldud suurt võimsust läbi laskma.

Esimeseks märgiks probleemidest on kaitseseadmete (kaitseautomaat või kaitsekork) rakendumine - see viitab lubatud võimsuse ületamisele. Kui kaitseseade rakendub, ei ole enamasti probleem mitte liiga väikses kaitseseadmes, vaid pigem selles, et juhtmestik pole ette nähtud soovitud võimsuse läbilaskmiseks. Sellises olukorras kaitseseadme vahetamine suurema läbilaskevooluga seadme vastu võib tekitada olukorra, kus suure voolu korral hakkab juhe kuumenema. Mida suurem on vool, seda suurem on kuumenemine ning kui juhtmel on mõnes lõigus halb kontakt või kerge vigastus, võib tulemuseks olla kehvemal juhul tulekahju.

Madalama temperatuuriga kütmine ei pruugi ohte ära hoida

Isegi kui saadakse aru, et elektriradiaator on maja juhtmestiku jaoks liiga võimas, loodetakse tihti pääseda radiaatori kasutamisega n-ö madalamal võimsusel. Tegelikult aga kasutab elektriline küttekeha töötades maksimaalset võimsust ning temperatuuri vähendades reguleeritakse vaid radiaatori töötsükli pikkust. Sisuliselt tekib olukord, kus juhtmetele mõjub ikkagi radiaatori maksimaalne võimsus, kuid seda lihtsalt lühemate perioodidena. Riski maandamiseks tuleks lasta kütteseadmed spetsialistil üle vaadata. Muudetava võimsusega kütteseadmed on täiesti olemas, kuid elektrikaugel inimesel võib seadmete eristamine keeruliseks osutuda.

Elektriküttele üleminek nõuab ettevalmistust

Elektrikütte kasutuselevõtu vajaduse ootamatul tekkimisel tasub elektrisüsteemi kutsuda üle vaatama asjatundlik spetsialist, kes annab nõu ning teeb vajalikud elektritööd turvaliselt ning läbimõeldult. Riskida pole mõtet, sest tagajärjed ilmnevad ootamatult ning kahjud võivad olla suured.

Pea meeles! Elektritöid võivad teha vastava pädevusega ettevõtted ja isikud, kes on registreeritud majandustegevuse registris.

Telli elektritööd Eesti Energiast