Blogi

Uuring: Eesti elanike elektriohutusalane käitumine jätab soovida

Ohutus

Päästeameti andmeil on tänavu elektrist alguse saanud juba 164 hoonetulekahju, mis sunnib alanud küttehooajal taas meelde tuletama elektriga seotud ohte.

Käesoleval aastal on Eestis süttinud 12 hoonet elektriseadmete vale kasutamise tõttu, 45 tulekahju sai alguse elektriseadmete rikkest ning 104 tulekahju põhjuseks oli rike hoone elektrisüsteemis.


Image

Eesti Energia Eesti turu juht Jaak Jõgi paneb südamele, et järgmiste traagiliste tulekahjude ärahoidmiseks tuleb igaühel veenduda, kas kodune elektrisüsteem on ohutu kasutada või kas on märgata ohtlikke olukordi, mis võivad viia suuremate õnnetusteni. Tema sõnul on sageli ohu allikaks vananenud elektrisüsteemid, pikendusjuhtmed või nn vargapesad, millega üritatakse töös hoida võimsaid elektriseadmeid.

„Enne elektripuhurite ja -radiaatorite kasutuselevõttu tuleb tähelepanu pöörata kogu elektrisüsteemi seisundile. Vanemates hoonetes võib elektrisüsteem olla ajale jalgu jäänud ning juhtmestik ei pruugi olla mõeldud kaasaegsete seadmete suurt võimsust läbi laskma. Kui juhtmestiku läbilaskevõime pole kuigi suur, tekib ülekoormuse ja ülekuumenemise oht ning halvimal juhul võib aset leida põleng,“ selgitab Jõgi.


Image

Uuringufirma Nielseni tänavuse uuringu põhjal on vaid igal kolmandal Eesti elanikul kodus vähemalt üks tulekustutusvahend ja vaid pool vastanutest tõmbab pikemaks ajaks kodust lahkudes seadmed elektrivõrgust välja.

Lausa 59% vastanutest tunnistas, et kodus pole kunagi käinud elektrik elektrisüsteemi kontrollimas.

„Kuitahes hoolikas ka ei ole, kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning meie jaoks on murettekitav ka fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele üle jõu käia. Hoonetulekahjude keskmine rahaline kahju oli mullu 12 590 eurot,“ lisab Jõgi.

Soovitus on elektrikütte kasutuselevõtu vajaduse ootamatul tekkimisel kutsuda elektrisüsteemi üle vaatama asjatundlik spetsialist, kes annab nõu ning teeb vajalikud elektritööd turvaliselt ning läbimõeldult. „Kõik elektrisüsteemid vananevad ajas, seega on korraline ülevaatus igal juhul õigustatud. Lisaks tuleb ka igapäevaselt käituda elektriga ohutult, hoolitseda tulekustutusvahendite olemasolu eest ning täiendava südamerahu saamiseks võiks oma kodu kahjude vastu kindlustada,“ märgib Jõgi.

Lähemalt Eesti Energia kindlustusest