Blogi

Ettevõtlikud ning uuendusmeelsed praktikandid on meie juurde aasta läbi oodatud

Suvekuud kujunevad alati kõige tihedamaks ning praegugi on meie ettevõtetes toimetamas 80 hakkajat noort. Rääkisime välise järelkasvu ja värbamisvaldkonna juhi Natalja Horohordinaga praktikast põhjalikumalt.


Image

Natalja, alustuseks ootavad rõõmusõnumid jagamist?

Jah, vastab tõele! Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil ,,Parim praktikakoht 2020“ valiti Eesti Energia parimaks regionaalseks praktikakohaks Ida-Virumaal. Selline tunnustus läheb meile väga korda. Sellele on aidanud palju kaasa koostöö TalTechi Virumaa kolledžiga, kelle kaudu on leidnud tee meie juurde rohkelt praktikante.

Kui palju noori sel suvel Eesti Energia ettevõtetes tegutsemas on?

Sel suvel on kontsernis kokku 90 praktikanti, kellest koguni 50% asub Ida-Virumaal. Praktikal tegeletakse põhiliselt suurenergeetika ja tootmisega – sellel valdkonnal on meie praktikaprogrammis suur rõhk. 45% praktikantidest asuvad meie üksustes Harjumaal. Ülejäänud praktikandid on teistes Eesti linnades või meie koduturgudel. Keskmiselt käib meil aastas 200 praktikanti. Lisaks on meil igal aastal olnud umbes 100 südikat kolleegi, kes omandavad tasemeõpet ning sooritavad ühtlasi oma praktika Eesti Energias. Praktikantide keskmine vanus on 25, kuid meie juures on käinud ka 60-aastaseid praktikante. Vanus pole takistus!

Miks on praktika ning praktikandid meie jaoks olulised?

Kui me ise ei kutsu endale praktikante, siis nad ei tule ka. Anname igal aastal endast parima, et meie juurde tuleksid parimad tulevased spetsialistid. Näeme end tegutsemas ka 10 ning 20 aasta pärast ja selle aja jooksul nii organisatsioon kui keskkond kindlasti muutuvad. Vajame just neid noori, kes on võimelised pidevalt õppima ja toime tulema uueneva tehnoloogiaga.Erinevad ettevõtted on omavahel konkurentsis ja kõik tahavad endale parimaid talente. Äri toimib ja on jätkusuutlik ainult tänu inimestele, kes käivad ajaga kaasas ja on oma ala spetsialistid. Eesti tööjõuturg on piiratud ning võidab see, kes on proaktiivsem.

Milliseid spetsialiste vajame kõige rohkem?

Järelkasvu kriitilises fookuses on meie ettevõtte spetsiifikast tulenevalt inseneeria-, IT- ja analüütikaspetsialistid. Suveks kutsume ka teiste erialade tudengeid õigus-, majandus-, keskkonna-, turundus- ja personalijuhtimise valdkonnast.

Ettevõttes on toimunud palju muutusi, kuid järelkasv on jäänud endiselt oluliseks teemaks. Miks on meie jaoks tähtis ka praegusel keerulisel ajal selle teemaga tegeleda?

Järelkasv ei lahenda tänase päeva vajadusi ja teemasid, vaid tegeleb kolme kuni viie aasta perspektiiviga. Meil on praegu suures fookuses vedelkütus ja taastuvenergia, kuhu on vaja inseneroskusteavet. Järelkasv liigub äriga samas suunas ning tegutseme lähtuvalt strateegiast. Kui me ei tegele nende teemadega praegu, siis viie aasta pärast võib olla liiga hilja.