Blogi

Kokkuhoid ei teki niisama - alusta energiaauditist!

Sääst

Kas teadsite, et mõnikord saab rohkem kui 50% energiast kokku hoida? Selleks tuleb aga kõigepealt välja selgitada, millele ja kui palju hoone energiat kulutab ning kust ja kui palju seda hoonest asjatult kaob. Siin on abiks Eesti Energia energiaaudit. Energiaaudit on põhjalik analüüs, mis annab hinnangu hoone energiatarbimisele ja tehnilisele seisukorrale energiakasutuse võtmes.

Energiaauditi tegemine algab andmete kogumisest hoone energiakasutuse kohta. Kindlasti tutvume ka erinevate ehitus- ja tehnosüsteemi dokumentidega, hoone iseärasustega ja teeme korterites sisekliima mõõtmisi. Otsime soovi korral ise volituste alusel välja ka kõik elektri tarbimisandmed.

/-/doc/8457332/blog/energiaaudit.jpg

Energiaauditi tulemuseks on põhjalik aruanne hoone tänase olukorra kohta koos energiasäästu meetmetega energiakadude vähendamiseks. Lisaks arvutame välja tööde ligikaudse maksumuse, saavutatava energiasäästu ja investeeringu tasuvusaja. Energiaauditi hind oleneb hoone suurusest ja arhitektuurilisest keerukusest.

Energiaauditi võib tellida ka koos termoülevaatusega, mis selgitab välja täpsed soojuslekke kohad ja annab pildilise informatsiooni selle kohta. Termoülevaatus pole kohustuslik, aga kindlasti toetab energiaauditit, olles sageli ka argumendiks hoone probleemide ja renoveerimistööde vajalikkuse väljaselgitamisel.

Kuidas tellida?

Tellimine on lihtne! Oma soovist saab teada anda Eesti Energia kodulehel või helistades meie nõustamiskeskusesse 777 4040. Vajadusel täpsustame andmeid ja seejärel lepime kokku kohtumise kutsetunnistusega energiamärgise koostaja või energiaaudiitoriga.