Blogi

Kui osta Rohelist Energiat, kas siis tuleb pistikupesast ka "roheline" elekter?

Taastuvenergia

Eesti Energia pakub oma klientidele juba alates 2011. aastast võimalust osta Rohelist Energiat, mis garanteerib, et kliendi tarbitava energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, nagu päikese-, tuule- ja hüdroenergiat. Kõige sagedamini küsitakse Rohelise Energia kohta, et kui pistikupesast tuleval elektril pole värvi ega nime, siis kuidas on õigupoolest kliendil võimalik osta eraldi taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit?

Selline võimalus on olemas tänu elektribörsile, millega Eesti liitus 2010. aastal. Börsil müüakse ja ostetakse elektrit väga suurtes kogustes. Müügiks pakuvad elektrit sajad Põhjamaade ja Baltikumi elektritootjad – tuuleenergiafirmadest tuumajaamadeni. Nendele vastukaaluks tegutsevad elektrifirmad, kes seda toodetud elektrit ostavad ja omakorda tarbijale edasi müüvad.

Toome börsil toimuva selgitamiseks näite. Kui Eesti Energia klient sõlmib e-teeninduses 3-aastase Rohelise Energia elektrilepingu, siis garanteerib Eesti Energia, et ostab börsilt täpselt sama palju taastuvatest allikatest toodetud elektrit, kui klient järgneva kolme aasta jooksul tarbib.

/-/doc/8457332/news/11-12.jpg

Kõik börsil toimuvad tehingud on mõttelised ning seetõttu ei saa garanteerida, et ostetud Roheline Energia ka tingimata kliendini jõuab, sest füüsikaseaduste kohaselt jõuab pistikupesasse kliendile kõige lähemal asuv tootmine. Küll aga annab kliendi ostuvalik otsese tõuke elektritootmise puhtusesse, sest mida rohkem kliente soovib osta taastuvenergiat, seda enam peavad tootjad seda ka pakkuma. Põhimõte on lihtne: mida suurem on nõudlus, seda enam peab kasvama ka pakkumine.

Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha. Tänaseks tarbib 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ligi 12 000 Eesti Energia klienti ning see number on jõudsalt kasvanud. 2017. aasta jaanuariga võrreldes on Rohelise Energia lepingute arv täna kolm korda suurem. Rohelise Energiaga saab liituda igal hetkel, muutes või sõlmides Eesti Energia elektrilepingut.