Uudised

Eesti Energia äri Lätis kasvas üle 100 000 kodukliendini

Enefiti kaubamärgi all tegutsev Eesti Energia Läti äriüksus on üheksa kuuga suurendanud oma kliendiportfelli koduklientide segmendis 56% võrra, mille tulemusena jõudis ettevõte kolmandas kvartalis märgilise 100 000 kodukliendini.

Enefit Latvia 2023. aasta esimese üheksa kuu käive ulatus 140 miljoni euroni ning EBITDA ehk korrigeeritud kulumieelne ärikasum oli 2,1 miljonit eurot. Läti üksuse juhi Krists Mertensi hinnangul on klientide arvu ja majandustulemuste kasvu põhjuseks ettevõte läbimõeldud strateegia ja suutlikkus seda edukalt ellu viia. “Positiivsete tulemuste taga on kolm peamist tunnusmärki: ettevõtte suutlikkus kiiresti muutuvatele turutingimustele reageerida, edukas kohanemine nõudluse muutustega ja efektiivsuse tõstmine,” selgitas Mertens. „Olen kindel, et konkurents elektriturul jätkab kasvu ka tulevikus ja võitlus klientide nimel muutub üha tugevamaks.”

Kuigi äri kasv Lätis on olnud 2023. aastal muljetavaldav, kinnitab Mertens, et plaanid eesootavaks aastaks näevad jätkuvat kasvu. „Enefiti eesmärk on jätkata oma põhitegevuse laiendamist nii era- kui juriidiliste klientide segmentides. Samal ajal töötame ka mitmete energiatoodete ja -teenuste nagu näiteks energiasalvestusseadmete ja teiste nutikate lahenduste arendamisega, et neid juba peagi klientidele tutvustada,” lisas Mertens. “Sellega soovime pakkuda klientidele uuenduslikke lahendusi, mis aitavad optimeerida nende energiakulu.”

Mertens rõhutab, et Enefiti üheks põhiliseks eesmärgiks on olnud panustada taastuvenergia arengusse, suurendades tuule- ja päikeseparkide arvu üle terve Baltikumi. Samuti on õpitud toodete ja teenuste arendamisel efektiivselt analüüsima ja rakendama turuandmeid. Näiteks töötatakse Lätis aktiivselt suuremate päikeseparkide loomisega, et tugevdada Läti energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet.

Päikeselahenduste kõrval jätkub ka elektriautode avaliku laadimistaristu arendamine, kus kaasatakse ka Euroopa Liidu toetusi. Toetuste raames on tänavu sõlmitud lepingud seitsme uue kiirlaadimispunkti rajamiseks suurematele Läti maanteedele. Eesti Energia tegutseb Lätis Enefiti brändi all juba aastast 2006.