Uudised

Eesti Energia investeeris mullu ligi pool miljardit eurot

Eesti Energia investeeris 2022. aastal ligi pool miljardit eurot, mis on ettevõtte ajaloo suurim investeering ühes aastas ja pea 200 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Tegutsemisajaloo suurimad investeeringud tegid ka energiakontserni taastuvenergiaettevõte Enefit Green tuule- ja päikeseparkidesse ning jaotusvõrguettevõte Elektrilevi Eesti elektrivõrgu arendamiseks.

„Eesti Energia kiire kasv Läänemere regiooni energiaturgudel võimaldas meil teha rekordilisi investeeringuid,“ ütles Eesti Energia finantsdirektor ja juhatuse liige Andri Avila. 447 miljoni euro suurusest investeeringute mahust lõviosaga rajati tuule- ja päikeseparke ning tõsteti jaotusvõrgu varustuskindlust ja liideti elektrivõrku mikrotootjaid.

Kontserni taastuvenergiaettevõte Enefit Green neljakordistas investeeringute mahu rekordilise 161 miljoni euroni. „Lisaks tegi Enefit Green taskukohasema ja keskkonnahoidliku elektri turule toomiseks poole miljardi euro ulatuses kuus investeerimisotsust – kolme maismaatuulepargi ja kolme päikesepargi kohta,“ lisas Avila.

  1. aasta lõpu seisuga oli Enefit Greenil ehituses kokku kuus tuuleparki koguvõimsusega 546 megavatti ja neli päikeseparki koguvõimsusega 50 megavatti.

Oma tegutsemisajaloo suurima investeeringu ühe aasta jooksul tegi ka jaotusvõrguettevõte Elektrilevi. Võrgu arendamiseks ja mikrotootmise võimaldamiseks kasvasid võrguettevõtte investeeringud viiendiku võrra ja ulatusid 126 miljoni euroni. Sarnaselt investeeringutega tegi rekordi võrguga liitumise taotluste maht Elektrilevi võrgus, kus aasta jooksul esitati üle 12 800 mikrotootja liitumistaotluse. Võrguga liideti aasta jooksul 4946 elektritootjat.

Rohkem kui 100 000 uut klienti Baltikumis

Kontserni klientide arv kasvas Baltimaades, Soomes ja Poolas kokku enam kui viiendiku. Aasta lõpuks oli Eesti Energial 605 397 klienti. Suurima panuse sellesse andis klientide arvu neljakordistamine Leedus. Klientide arv kasvas ka teistel koduturgudel – Lätis 71%, Poolas 89% ning Soomes 24%. Kliendiarvuga paralleelselt kasvas kliendirahulolu näitav soovitusindeks (NPS) aastaga 31-lt punktilt 39-ni.

„Kiire kasvu tulemusena on Enefitist nii Lätis kui Leedus saanud teisena kõige suurem turuosaline kohaliku turuliidri järel,“ rõhutas Avila ning lisas, et head meelt valmistab ka aastaga kasvanud kliendirahulolu, mis näitab, et Eesti Energia suutis energiakriisis klientidele toeks olla ja toimivaid lahendusi pakkuda.

Enamus elektrist müüs Eesti Energia väljaspool Eestit ehk Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas. Kõige rohkem kasvas elektri jaemüük Lätis.

Eesti Energia müügitulu kasvas 2022. aastal 69% võrra 2,2 miljardi euroni, millest 56% teenis ettevõte väljaspool Eestit.

Energiakriisi leevendamiseks suurendasime elektritoodangut

  1. aastal tootis Eesti Energia kokku 6 260 gigavatt-tundi elektrit, mis on 20% ning 1043 gigavatt-tundi rohkem kui aasta varem. „Eesti elektritarbimisest tootis Eesti Energia 2022. aastal üle 70%, tänu millele sai Eestist mais, juunis, juulis ja septembris üle aastate taas elektrit eksportiv riik,“ selgitas Avila. Tema sõnul moodustas taastuvelektri osakaal kogu kontserni elektritoodangust 23,2%, mis sisaldab nii Enefit Greeni kui Enefit Poweri taastuvelektri toodangut.
  2. aastal maksis Eesti Energia riigile makse ja keskkonnatasusid kokku 669 miljonit eurot. Sellest erinevate otseste maksude ja aktsiisidena 124,5 miljonit ja CO2 emissioonikuluna turuhinnas 544,4 miljonit eurot.

Kontserni normaliseeritud EBITDA ehk kulumieelne kasum ilma pikaajaliste elektri ostulepingute väärtuse muutuse mõjudeta oli 2022. aastal 333 miljonit eurot, kasvades mullusega võrreldes 37%. Eesti Energia normaliseeritud puhaskasum oli 128,3 miljonit eurot, mis on üle kolme korra suurem kui aasta varem.

Eesti Energia tulemus 2022. aastal

2021

2022

Müügitulu

mln €

1 313,0

2 218,2

*Kulumieelne ärikasum (EBITDA)

mln €

243,0

333,0

*Puhaskasum

mln €

36,9

128,3

Investeeringud

mln €

253,3

447,4

sh taastuvenergia arendusinvesteeringud

mln €

42,4

161,2

\*Normaliseeritud tulemus, mis ei sisalda tuletisinstrumentide ümberhindlust