Uudised

Eesti Energia allkirjastas laenulepingu võlakirja refinantseerimiseks

15. veebruaril allkirjastas Eesti Energia sündikaatlaenu lepingu summas 600 miljonit eurot. Laenu eesmärk on refinantseerida ettevõtte võlakiri ja jätkata investeeringutega kliendilahendustesse, mikrotootjate liitumisvõimaluste kasvu elektrivõrgus ning süsinikuneutraalse keemiatööstuse arendamisse.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul näitab pankade ja fondidega sõlmitud laenuleping, et energiakriisist hoolimata toetavad finantsasutused Eesti Energia süsinikneutraalsuse plaani.

Sõlmitud laenuleping on seotud jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Jätkusuutliku rahastamise põhimõtete kohaselt hindasid ISS Corporate Solutionsi eksperdid, et Eesti Energia tegevuskava on ambitsioonikas ja jätkusuutlikkuse nõuetega kooskõlas.

„Refinantseerimise kõrval investeerib Eesti Energia laenuraha lahendustesse, mille abil saavad kliendid oma energiakasutust targemalt juhtida ja enda keskkonnajälge vähendada,“ ütles Sutter. Samuti kasvatab kontsern investeeringuid elektrivõrku, et võimaldada rohkematel taastuvelektri mikro- ja väiketootjatel liituda elektrivõrguga.

Investeeringuid suunatakse ka süsinikuvabasse keemiatööstusesse. Enefit-tehnoloogia võimaldab põlevkiviga koospürolüüsida jäätmeid – vanu rehve ja seni taaskasutamatuna käsitletud segaplasti prügi. Pärast järeltöötlust on neist võimalik uuesti igapäevaeluks vajalikke materjale ja esemeid valmistada. „Põlevkivi väärtuslikumal kasutusel puudub seejärel seos energeetikaga, samas kui Ida-Virumaal säilivad Eestile kõrget lisandväärtust loovad töökohad,“ rõhutas Sutter.

Eesti Energia strateegia järgi on kontserni elektritootmine aastaks 2035 süsinikuvaba ja aastast 2040 töötaks Ida-Virumaal jätkusuutlik ringmajandusel põhinev süsinikuneutraalne keemiatööstus. Taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvatamise osas on Eesti Energia grupi taastuvenergia ettevõte Enefit Green võtnud sihiks kasvatada 2026. aastaks taastuvelektri toodangut neli korda 4,5 teravatt-tunnini. Selleks kaasab börsil noteeritud ettevõte raha eraldiseisvalt.

Kogu Eesti Energia tootmine on süsinikuvaba 2045. aastal.

Laenuga refinantseeritakse 2023. aasta septembris aeguv 500 miljoni euro suurune Londoni börsil noteeritud võlakiri. Laenuleping sõlmiti viieks aastaks osalise tagasimaksega graafiku alusel. Sündikaadis osales kümme finantsinstitutsiooni ja selle juhtiv finantseerija oli Deutsche Bank.

Eesti Energia tänab kõiki osapooli, kes aitasid 600 miljoni euro suuruse tehingu ettevalmistada ja ellu viia Ellex Raidla, Clifford Chance, Sorainen, Dentons ja ISS Corporate Solutions, TMF Group.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Kontserni eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus elektritootmises aastaks 2035 ning kogu kontserni tootmises aastaks 2045. Väljaspool Eestit tegutseb kontsern kaubamärgi Enefit nime all.