Uudised

Algab Enefit Greeni aktsiate esmane avalik pakkumine

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green avalikustas teisipäeval, 5. oktoobril 2021 aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja kuulutas välja kuni 14. oktoobrini 2021 kestva aktsiate pakkumise. Enefit Greeni aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise baasmahuks on kuni 115 miljonit eurot, mis koosneb uue lihtaktsia emiteerimisest mahus kuni 100 miljonit eurot ning olemasoleva lihtaktsia müümisest mahus kuni 15 miljonit eurot. Baasmahu raames pakutakse investoritele kuni 17,3% kõigist Enefit Greeni aktsiatest. Olemasolevate aktsiate arvu võidakse suurendada kuni kuni 60 miljoni euro võrra. Sellisel juhul võib pakkumise kogumaht olla kuni 175 miljonit eurot moodustades kuni 26,4% ettevõtte aktsiatest. Aktsiaid pakutakse avalikult jaeinvestoritele Eestis, Lätis ning Leedus.


Image

Enefit Green soovib IPOga kaasata ligilähedaselt 100 miljonit eurot oma arendusprojektide ja võimalike uute projektide finantseerimiseks. Konkreetsemalt, Enefit Green plaanib pakkumise tulu kasutada oma lähiaastate perspektiiviga tuule- ja päikeseparkide arendamiseks tootmisvõimsusega kuni 600 MW.

Enefit Greeni aktsiate pakkumisperiood algab 5. oktoobril 2021 kell 10.00 ja lõpeb 14. oktoobril 2021 kell 14.00. Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus on plaanis avalikustada 15. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval ning aktsiatega börsil kauplemise esimeseks päevaks on kavandatud 21. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Eesti jaeinvestor, kes soovib Enefit Greeni aktsiaid märkida, peaks võtma ühendust Swedbankiga, LHV Pangaga või muu kontohalduriga, kes haldab investori väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberiregistris ja esitama pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse vastavalt prospektile. Läti või Leedu jaeinvestor, kes soovib Enefit Greeni aktsiaid märkida, peaks võtma ühendust Nasdaq Tallinna liikmeks oleva finantsasutusega, kes haldab investori väärtpaberikontot, ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse finantsasutuse poolt aktsepteeritud vormis ja vastavalt prospektile.

Pakkumise hinnavahemik on 2,45 eurot kuni 3,15 eurot. Jaepakkumise raames esitatavad märkimiskorraldused tuleb esitada hinnaga, mis vastab hinnavahemiku kõrgemaile tasemele, s.o. 3,15 eurot aktsia kohta. Pakkumise lõplik hind määratakse kindlaks investorite nõudluse väljaselgitamise protsessi kaudu ja on ühesugune nii jaepakkumises kui ka institutsionaalses pakkumises osalevate investorite jaoks.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas:

„Aktsiapakkumise käigus kaasatava raha toel plaanime ellu viia ettevõtte kasvustrateegia ja suurenda 2025. aastaks meie taastuvenergia tootmisvõimsust tänasega võrreldes 2,3 korda 1100 megavatini. Eesmärgi saavutamiseks vajab Enefit Green aastatel 2021-2023 kuni 600 miljonit eurot investeeringuteks, milleks kasutame nii aktsiaemisiooni käigus kaasatavat raha kui ka muid finantseerimisvõimalusi, näiteks pangalaene. Peamiselt uutesse tuule- ja päikeseparkidesse tehtavate investeeringute eesmärk on kasvatada taastuvelektri toodangut ning ettevõtte tulusid. Enefit Greeni kui Balti riikide suurima tuuleenergia tootja ning kogu Läänemere piirkonna ühe juhtiva mitmekesise tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõtte aktsia on eelkõige kasvu potentsiaaliga, kuid kavas on maksta ka dividende.“

Mihkel Torim , Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juht:

„Enefit Greeni profiili ja IPO mahtu arvesse võttes ootame väga suurt huvi pakkumise vastu. Investoritel on võimalus saada siinse piirkonna ühe tugevaima taastuvenergiafirma omanikuks ajal, kui nõudlus taastuvenergia järele näitab kogu maailmas kiiret kasvu. Uutesse tuule- ja päikeseparkidesse investeerides kavatseb Enefit Green suurendada taastuvelektri toodangut ning ettevõtte tulusid. Taastuvenergiafirma aktsiapakkumises osalemine on ka igaühe jaoks võimalus panustada keskkonnasõbralikumasse energia tootmisse ja seeläbi aidata pidurdada kliimamuutusi.“

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning kogu projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR.

Pakkumise prospekt on kättesaadav Enefit Greeni kodulehelt www.enefitgreen.ee/ipo või Finantsinspektsiooni kodulehelt www.fi.ee/et.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad nelja turul – Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas – kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2020. aastal tootis ettevõte kokku 1,35 teravatt-tundi (TWh) elektrit. Enefit Greeni tulud ulatusid 2020. aastal 162,7 miljoni euroni ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 110,2 miljonit eurot.

***

Käesolevat pressiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt [enefitgreen.ee/ipo](https://www.enefitgreen.ee/ipo) ja [fi.ee/et](https://www.fi.ee/et). Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav väärtpaberite heakskiitmisena.

See kommunikatsioon ja selles sisalduvat info ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikidesse (sh selle territooriumid ja haldusalad, Ameerika Ühendriikide osariikides ja Columbia piirkonnas) (“**Ameerika Ühendriigid**”). Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Emitendi väärtpaberid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „**Väärtpaberiseadus**“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Emitent ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud reeglis 144A) tuginedes Väärtpaberiseaduse reeglile 144A.