Uudised

Enefit Green uurib võimalust rajada Pärnumaale Saarde valda tuulepark

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green esitas käesoleval nädalal Saarde vallale eriplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Saarde valda Ristiküla lähistele on võimalik rajada tuulepark.

/-/doc/8457332/news/Visualiseering - Valga-Uulu maanteelt vaadatuna Kilingi-Nõmme suunas.png Visualiseering - Valga-Uulu maanteelt vaadatuna Kilingi-Nõmme suunas

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul töötab ettevõte lähtuvalt Eesti Energia strateegiast selle nimel, et leida uusi võimalusi taastuvenergia kui kõige puhtama energiatootmise viisi suurendamiseks kontserni portfellis. Eesti Energia eesmärk on toota aastal 2023 juba 45% elektrist taastuvatest või alternatiivsetest allikatest.

„Oleme aastaid uurinud võimalusi uute tuuleparkide rajamiseks Eestis ning meie analüüs näitas, et Saarde vald on hea tuulepotentsiaaliga koht,” ütles Kärmas. „Järgmise sammuna tehtav keskkonnamõjude hindamine peabki nüüd välja selgitama, kas ja kuidas tuulepargi rajamine Saarde valda on võimalik.”

Enefit Greenil on Saarde valda plaanis rajada kokku kuni kümnest tuulikust koosnev tuulepark, mis hakkaks asuma minimaalselt ühe kilomeetri kaugusel eluhoonetest ja metsa sees.

Aavo Kärmase sõnul eelistatakse maailmas järjest enam kas mere- või metsaaladele tuuleparkide rajamist, sest sellised tuulepargid häirivad inimesi kõige vähem. “Kui merel jääb tuulepark elukeskkonnast piisavalt kaugele, siis mets varjab ja summutab tuulepargiga kaasneva müra, mis on niigi üsna minimaalne. Metsaaladele arendatavate tuuleparkide puhul oleme võtnud eeskuju Soomest ja Saksamaalt, kus neid on viimastel aastatel mitmeid rajatud,” selgitas Kärmas.

Kogu tuulepargi projektiga kaasneva protsessi käigus tehakse tihedat koostööd kohaliku vallaga. “Anname endale aru, et kõikide suuremate taristuprojektide puhul on vajalik kohalike elanike toetus, mistõttu oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot. Ühtlasi pakub keskkonnamõjude hindamine kohalikele elanikele mitmeid võimalusi oma arvamuse avaldamiseks,” rääkis Kärmas.

“Positiivne on see, et juba praegu näevad Saarde valla juhid tuulepargis võimalust kohaliku majanduse elavdamiseks. Ühtlasi võidaks pargist kohalik ettevõtluskeskkond, sest elektri otseühenduse võimalus annab olulise konkurentsieelise neile tööstusettevõtetele, kes rajavad oma tootmise tuulepargi lähedale,“ lisas Kärmas.

Tuulepargi planeeritud võimsus on kuni 70 MW ja valmimisaeg aastal 2025. Viimased suuremad tuulepargid Eestis - Paldiskis ja Narva tuhaväljal - said valmis aastatel 2012-2013.

Enefit Greenil ja Eesti Energial on praegu Eestis erinevates etappides kolm tuulepargi arendust – Loode-Eesti ja Liivi lahe meretuulepargid ning kuni 30 tuulikuga park Lääne-Nigula vallas Läänemaal. Lisaks soovib Eesti Energia jätkata Tootsi tuulepargi ehitusega, kui maa enampakkumisel omandada õnnestub.

Paralleelselt arendab Enefit Green tuuleparke ka Leedus, kus arendusportfellis on hetkel kolm tuulepargi projekti, mille koguvõimsus ulatub 350 megavatini.