Uudised

Enefit Greeni taastuvenergia toodang on aastatagusega võrreldes kolmekordistunud

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green tootis oktoobris 97 gigavatt-tundi elektrit, mida on kolm korda rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Antud toodangumaht võimaldab elektriga varustada ligikaudu 32 000 keskmise tarbimisega majapidamise aastavajaduse.

Suurima tootlikkusega olid tuulepargid, kogumahus 81 gigavatt-tundi elektrit. Sellest veidi üle poole ehk 44 gigavatt-tundi elektrit tootsid ettevõtte Eesti tuulikud ning 37 gigavatt-tundi tuli Leedu tuuleparkidest. Kokku on Enefit Greenil 20 tuuleparki 165 tuulikuga.

Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab kaasa Eesti Energia strateegilisele eesmärgile toota aastaks 2023 elektrit taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 45 protsendi ulatuses.

Ühtlasi jäi oktoobrikuusse Enefit Greeni tehing Infortariga ehk osaluse müük Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades. „Meie soov on hoida fookust Enefit Greeni põhilistel ärisuundadel, milleks on taastuvenergia tootmine tuulest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Seega on meie kindel suund nende tootmisharude efektiivsemaks muutmine ning taastuvenergia toodangu suurendamine Eesti Energia kontsernis,“ põhjendas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas müügiotsust.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millel on lisaks tuuleparkidele ka neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal ning 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas. Lisaks kuulub Enefit Greenile Lätis asuv pelletitehas.