Uudised

Energiafond ootab andekate noorte taotlusi

Andekate Noorte Energiafondi sügisvoor ootab taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad saada rahalist toetust enesearendamiseks ja huvitegevuseks. Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud ühisfondi taotlusvoor jääb avatuks 10. novembrini.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastasel Ida-Virumaa noorel huvitegevuse arendamiseks. Toetust võib küsida näiteks olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotluse saab esitada noor ise, tema vanemad või koostöös õpetaja ja huviringijuhiga.

Avatud taotlusvoor on järjekorras kaheteistkümnes ning aastate jooksul on Andekate Noorte Energiafondi toetust saanud 278 noort Ida-Virumaa eri paikadest. „Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on anda noortele võimalus oma ande arendamiseks. Toetades täna andekaid ja sihikindlaid noori, panustame nii regiooni kui ka kogu ühiskonna tulevikku,“ ütles Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos.

/-/doc/8457332/news/stipendaadid.png

Eelmise vooru stipendiaadid

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East lisas, et väljastpoolt tulev tunnustus ja toetus on noortele oluline, innustav ja motiveeriv. „Julgustame noori taotlusi esitama ning oma soovidest ja eesmärkidest rääkima olenemata sellest, mis tasemele on oma huvialal jõutud. Valiku tegemisel lähtume nii noorte senistest saavutustest kui ka sellest, kuidas toetus seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitab,“ sõnas Eve East.

Taotlusankeet ja osalemistingimused on kättesaadavad [Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.](https://ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energiafond-koostoo)

Andekate Noorte Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal. Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.