Uudised

Eesti Energia teenis II kvartalis 9,4 miljonit eurot puhaskasumit

Eesti Energia teenis teises kvartalis 210,3 miljoni euro suuruse käibe juures 9,4 miljonit eurot kasumit.

Käive suurenes aastataguse perioodiga võrreldes 24,5 miljonit eurot (+13,2%). Kulumieelne ärikasum EBITDA suurenes aastaga 10 miljoni euro võrra 63 miljonile eurole (+18,9%). Puhaskasum kahanes 5,3 miljoni euro võrra 9,4 miljonile eurole (-35,9%), seda peamiselt suurenenud amortisatsioonikulude tõttu.

Kontserni finantsdirektori ja juhatuse liikme Andri Avila sõnul mõjutas üldist tegevuskeskkonda enim CO2 heitmekvoodi hind, mis kerkis kvartali keskmisena 25,6 eurole tonnist (+76%).

„Strateegiast lähtudes oleme viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid oma tooteportfelli mitmekesistamiseks ning see suund jätkub ka tulevikus. CO2 hind survestab küll hetkel märkimisväärselt põlevkivist elektri tootmist, kuid samas on tõusnud ka elektri turuhind. See on suurendanud ettevõtte teiste ärisuundade, eelkõige taastuvenergia kasumlikkust,“ kommenteeris Avila.

Eesti Energia taastuvenergia toodang kasvas aastaga üle kolme korra 250 gigavatt-tunnini, millest suurima osa andsid tuulepargid (194 GWh). Biomassist toodetud taastuvenergia kogus kasvas aastaga kaks korda 40 GWh-ni, sellest Narva elektrijaamad andsid 30 GWh.

Taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaal kasvas Eesti Energia tootmisportfellis kvartali keskmisena 33 protsendile.

Elektri kogutoodang kahanes 1,2 teravatt-tunnile (-42,9%) ning jätkus trend, kus ettevõte müüs rohkem elektrit (1,8 TWh) kui ise tootis. Elektrienergia müügitulu kasvas 23,1% ehk 109,7 miljoni euroni.

Põlevkiviõli tootis Eesti Energia 93,5 tuhat tonni (+3,7%) ja müüs 113,1 tuhat tonni (+12%). Kuigi toornafta hinnad aastatagusega võrreldes alanesid, siis kütteõli hinnad kasvasid. Kütteõli keskmine müügihind tõusis 281,4 euroni tonnist (+6%).

Võrguteenuste müügimaht püsis mullusega samal tasemel, kuid tulenevalt aasta alguse tariifilangetusest vähenes müügitulu 3,8 miljoni võrra. See raha jäi tarbijatele täiendavalt kätte.

Eesti Energia investeeris teises kvartalis 45 miljonit (-5%). Päikeseparkide ostuga sisenes taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green Poola taastuvenergiaturule, kuid lõviosa ehk 20 miljonit investeeris kontsern elektrivõrku.

Majandusaktiivsust peegeldavaid uusi võrguliitumisi oli üle 850 (+29%), seejuures võrguga liidetud uut tootmisvõimsust lisandus aastaga üle seitsme korra rohkem ehk 35 MW.