Uudised

Ida-Viru andekate noorte energiafond jagas stipendiaatidele ligi 9000 eurot

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud andekate noorte energiafondi stipendiumite jagamise kevadvoorus sai toetust 35 noort Ida-Virumaa eri paikadest kogusummas 8800 eurot.

Andekate noorte energiafondi stipendiume on jagatud alates 2013. aasta kevadest ning Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Energiatoomise juhatuse esimehe Mart Proosi sõnul on seekordne rekordiline stipendiaatide arv koostöö hea näide. „Eesti Energia tähistas maikuus oma juubelit. Saame uhkusega öelda, et Eesti Energia on juba kaheksa aastakümmet inimestele valgust ja soojust pakkunud. Niivõrd väärikasse ikka jõudnud ettevõttena teame kindlalt, et toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii ettevõtte, regiooni kui ka kogu ühiskonna tulevikku,“ sõnas Proos.

„Teame ka seda, et ühiselt panustades saavutame rohkem. Rõõm on tõdeda, et samu väärtusi jagavad ka meie head partnerid, kes tegid juubelikingituseks meie kontsernile annetuse fondi. Just sel põhjusel saime me kevadvoorus toetada suuremat hulka andekaid piirkonna noori,“ lisas Proos.

Andekate noorte energiafondist on võimalik taotleda toetust 7–19-aastasel Ida-Virumaa noorel huvitegevuseks. Kevadvoodus laekus 69 avaldust, mille seast neljaliikmeline komisjon valis välja 35. Stipendiaatide huvialad ulatusid teadusest spordini.

„Uhkusetunne meie piirkonna noorte üle kasvab iga korraga ning valiku tegemine ei ole üheski voorus olnud lihtne. Otsuse tegemisel võetakse arvesse nii noorte seniseid edusamme kui seda, kuidas toetus seatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitab. Seekordse vooru stipendiaatide seas on andekaid sportlasi, muusikuid, maletajaid, foto- ka videokunstiga tegelevaid noori ning ka tehnika- ja teadushuvilisi noori Ida-Virumaa eri paikadest. Täname kõiki, kes meiega oma saavutusi jagasid ning innustame eesmärgi poole pürgimise jätkamist,“ kommenteeris Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East.

Andekate noorte energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal. Toetust saab taotleda Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks - võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Fond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.

/-/doc/8457332/news/energiafondi_stipendiaadid.jpg

Reedel, 31. mail toimus Narva-Jõesuus Andekate Noorte Energiafondi stipendiaatide tunnustamisüritus. Stipendiaatide ühisfoto.