Uudised

Ida-Virumaa noortel on taas võimalik toetust saada

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond avas järjekordse taotlusvooru. Energiafondi kaudu saavad 7–19-aastased Ida-Virumaa noored taotleda rahalist toetust huvitegevuse arendamiseks. Taotluste kevadvoor jääb avatuks 28. aprillini.

Andekate Noorte Energiafondi stipendiumi on aastate jooksul saanud rohkem kui 200 Ida-Virumaa noort, kelle huvialad ulatuvad teadusest spordini. Eelmise vooru stipendiaatide seas oli 14-aastane teatrikunstiga tegelev Kristjan Kundla, kes soovitab noortel kindlasti taotlus esitada. „Väga hea, et Ida-Virumaa noortel on selline võimalus olemas. Noorte jaoks on iga toetus väga väärtuslik ja vajalik. Toetussumma kattis osaliselt minu osalemise Vanemuise teatri suvekoolis. Sain kogemuste võrra rikkamaks ning õppisin palju. Andekate Noorte Energiafondi kandideerin uuesti ja soovitan seda teha teistel noortel - väljastpoolt tulev tunnustus on heaks motivatsiooniks ja tõestuseks, et olen õigel teel,“ kommenteeris Kristjan.

/-/doc/8457332/news/stipendiaadid.jpg

Eelmise vooru stipendiaat Kristjan Kundla

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7–19-aastastel Ida-Virumaa noortel huvitegevuseks. Näiteks võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotlusi on oodatud esitama noored ise ning nende vanemad, õpetajad ja huviringide juhid koostöös noortega.

„Energiafondi eesmärk on tunnustada Ida-Virumaa noori ja aidata kaasa noorte arengule. Senine kogemus kinnitab, et andekaid noori leidub Ida-Virumaa erinevates paikades. Igas voorus valime välja keskmiselt 20 stipendiaati. Valiku tegemisel võetakse arvesse nii noore seniseid saavutused kui ka eesmärgid tulevikuks. Innustame noori endast märku andma ning kasutama võimalust oma oskuste ja teadmiste täiendamiseks,“ lausus Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Veikko Luhalaid.

Taotlusankeet ja osalemistingimused on kättesaadavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Andekate Noorte Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal. Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.