Uudised

Eesti Energiast sai keskne hankija

Valitsuse otsusega sai Eesti suurimast riigihangete korraldajast Eesti Energiast vabatahtlik keskne hankija.

Rahandusministeeriumi valitsemisalas olev Eesti Energia on nüüdsest vabatahtlik keskne hankija elektrienergia ja vedelkütuste tootmise, põlevkivi kaevandamise, soojusenergia tootmise ja ülekandmise ning elektri võrguteenuse pakkumisega seotud valdkondades.

See annab võimaluse teistele hankijatele kasutada Eesti Energia kui keskse hankija teenuseid riigihangete korraldamisel. Lisaks sellele avaneb teistel hankijatel võimalus osaleda keskse hankija poolt läbiviidavatel riigihangetel kaashankijana, mis annab hangitavate mahtude liitmisel võimalikku rahalist kokkuhoidu.

Teiste kesksete hankijate senisele kogemusele tuginedes võib keskse hankimisega saavutada kuni 30 protsenti keskmisest turuhinnast soodsamad hinnad.

Samuti on teistel hankijatel võimalus osta Eesti Energialt asju ja teenuseid, mille hankimiseks viimane on juba ise riigihanke läbi viinud. Viimasel juhul ei pea teised hankijad enam riigihanget korraldama, vaid saavad osta otse Eesti Energialt. Võimalust saavad kasutada kõik mitte riigihanke kohuslased ehk kõik, kes peavad seda endale kasulikuks.

Eesti Energia hankedirektor Priit Valk ütles, et ettevõte on tegutsemisvaldkonnas suurimaks hankijaks ning omades selleks 47 riigihangete valdkonnas tegutsevat professionaalset töötajat, on mõistlik seda kompetentsi kasutada laiemalt.

Eesti Energia põhieesmärgiks keskse hankijana tegutsemisel on eelkõige saada turu hankemahtude konsolideerimise tulemusena ka ise paremaid hanketulemusi.

"Keskse hankimisega saavutame riigihangetel mastaabiefekti, kui liidame enda hangitavatele mahtudele ka teiste valdkonnas tegutsevate hankijate mahud. Lisaks annab see Eesti Energiale võimaluse teenida lisatulu teistele samas valdkonnas tegutsevatele hankijatele riigihangete tugiteenuseid pakkudes," märkis Valk.

Vabatahtliku keskse hankimise puhul on kaasnevaks positiivseks tulemuseks ka riigihangete menetluste kvaliteedi tõus, mis saavutatakse muuhulgas parimate praktikate ühtlustamisega.

Riigihangete seadus võimaldab valitsusel nimetada keskse hankija ja määrata, millises ulatuses keskne hankija hankijate eest riigihankeid korraldab. Valitsus võib otsustada keskse hankimise kohustuslikkuse ja vabatahtlikkuse üle.

Eesti Energia on tänase seisuga Eesti suurim riigihangete korraldaja. Eelmisel aastal korraldas kontsern ligi 2500 hanget rahalise mahuga 267 miljonit eurot. Võrdluseks, kokku viidi 2018. aastal riigihangete registris läbi ca 10 000 riigihanget.

Eesti Energia kontsernis viib hankeid läbi keskne hanketeenistus, kelle jaoks see on põhitegevus.

Eesti Energia on Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Eesti Energia pakub energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni müügi, klienditeeninduse ja energiaga seotud lisateenusteni.