Uudised

Alates 15. aprillist tõuseb Paides toasooja hind

Konkurentsiamet kinnitas Paide linna soojaga varustava Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni taotluse soojuse piirhinna tõstmiseks. Sellest tulenevalt tõuseb alates 15. aprillist Paides toasooja hind varasemaga võrreldes 13%.

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul on senine Paide soojuse piirhind 47,16 eurot megavatt-tunnist püsinud muutumatuna juba 2016. aastast alates. „Vahepealsete aastatega on meid ümbritsev majanduskeskkond oluliselt muutunud ning vajaduse hinnatõusuks tingib oluliselt kallinenud hakkepuit, mis on Paides põhiliseks kütuseks,“ kommenteeris Kaasik.

Alates 15. aprillist hakkab Paides uue soojuse piirhinnana kehtima 53,27 eurot megavatt-tunni eest, mis tähendab tarbijale 13% hinnakasvu.

“Viimase aasta jooksul on paljud kaugkütte ettevõtted pidanud hakkepuidu kallinemisest tingituna oma hinda tõstma. Kui võrrelda aga Eesti hindasid üldiselt, on Paides kehtima hakkav soojahind jätkuvalt Eesti üks soodsaimaid,” lisas Kaasik.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb valemi alusel, mis on kulupõhine. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis ja Leedus elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks Paide elektrijaamale toodetakse soojust veel ka Tallinnas Iru elektrijaamas ning Valka elektrijaamas. Samuti kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis.

/-/doc/8457332/news/IMG_7472.jpg