Uudised

Ida-Virumaa esimene Rohelise Kontori sertifikaat omistati Eesti Energia õlitööstuse kontorihoonele

Täna antakse Enefit Energiatootmise õlitööstusele üle Rohelise Kontori sertifikaat, milleks läbiti edukalt Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni Rohelise Kontori sertifitseerimisprotsess. Õlitööstuse kontorist sai Ida-Virumaa esimene säärase tunnistusega pärjatud administratiivhoone.

„Enefit Energiatootmises oleme aastaid panustanud sadu miljoneid eurosid tootmise arendamisse, et selle mõju keskkonnale oleks minimaalne. Kuid keskkonnahoidlik mõtteviis ei pea lõppema õlitehases või elektrijaama turbiinisaalis. Lisaks tootmisüksustele lähtume keskkonnahoidlikust mõtteviisist ka kontoriruumides,“ sõnas Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos. Ta lisas, et õlitööstuse kontoritöötajad on Rohelise Kontoriga kaasnenud muudatused hästi vastu võtnud. „Ärgitasime kontoris töötavaid inimesi prügi ning paberit senisest hoolikamalt sorteerima ning vett, elektrit ja paberit säästma. Vähendame ka ühekordsete nõude kasutamist. Võib öelda, et praeguseks on Rohelise Kontori kriteeriumite alusel tegutsemine juba normiks saanud,“ rääkis Proos.

“Rohelise Kontori eesmärk on suunata ettevõtete tähelepanu just kontoritegevustega kaasneva keskkonnamõju süsteemsele analüüsimisele ja vähendamisele. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) poolt julgustame kõiki huvilisi Euroopa Rohelise Kontori süsteemi rakendama ja tunnistust taotlema, sest nende põhimõtete elluviimine aitab luua tervisliku töökeskkonna, keskkonnahoidlik kontor tõstab ettevõtte mainet ning säästlikuma majandamise kaudu on võimalik kulusid kokku hoida,” kommenteeris EKJA juhatuse esimees Jana Kelus.

Euroopa Rohelise Kontori süsteemi tunnistused antakse organisatsioonidele, kes on silma paistnud keskkonnateadlike lahendustega oma töökeskkonnas, näiteks jäätmete liigiti kogumise, efektiivsema vee ja energia kasutamise ja töötajate teadlikkuse tõstmisega. Rohelise Kontori süsteemi eesmärgiks on hoida töötajate tervist ja vähendada kontorite keskkonnamõju, aidates organisatsioonidel seekaudu ka raha säästa. Rohelise kontori tunnistusi annab alates 2015. aastast välja EKJA, mis on 2003. aastal loodud vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks. Rohelise Kontori sertifikaati omab ligi 30 kontorit üle Eesti, sealhulgas Eesti Energia Tallinnas asuv kontor, millele anti rohelise kontori sertifikaat 2017. aastal. Samal aastal valiti Eesti Energia Tallinnas asuv kontor Aasta Roheliseks kontoriks.

Ida-Virumaal Auveres asuvad Enefit Energiatootmise õlitööstuse põlevkiviõlitehased Enefit140 ja Enefit280 kasutavad ainulaadset põlevkivist vedelkütuste tootmise tehnoloogiat Enefit. Selle tehnoloogia puhul saab põlevkivist kätte enam kui 80% selles sisalduvast energiast ehk rohkem kui teiste põlevkiviõli tootmistehnoloogiate puhul. Ainsaks tootmise kõrvalsaaduseks on loodusele ohutu põlevkivituhk, mida saab kasutada toormaterjalina ehituses ja põllumajanduses. Enefiti tehased töötavad projekteeritud võimsusega ja annavad tööd ligi 150-le inimesele.