Uudised

Eesti Energia ja Tallinna Linnatranspordi AS asuvad elektritransporti arendama

Eesti Energia ja Tallinna Linnatranspordi AS sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärk on välja töötada lahendus elektribusside targemaks laadimiseks ning elektribusside testimiseks kuni kahel Tallinna bussiliinil. Pilootprojekti käigus töötab Eesti Energia välja targa laadimislahenduse, mis oskab juhtida laadimist vastavalt elektrihinnale ja koormustele.

Pilootprojekti raames valitakse välja Tallinna bussiliinid, kuhu plaanitakse osta kümme elektribussi, et valmistada ette suurem elektritranspordi kasutusele võtmine Tallinnas.

“Energiatootmises on Eesti viimase kümnendi jooksul suutnud oluliselt CO2 heitmeid vähendada, kuid transpordisektoris ei ole süsinikuheitmete osas samal ajal suuri edasiminekuid toimunud,” selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals tagamaid, mis innustas ettevõtteid koostööd tegema.

Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on elektribussid täna käegakatsutav võimalus, kuidas transpordisektorit keskkonnasõbralikumaks muuta. “Kuna tulevikku vaadates peab ühistransport järjest suuremas mahus ka busside osas olema elektrifitseeritud, siis on kahe ettevõtte kompetentside jagamine igati loomulik asjade käik,” rääkis Boroditš.

“Meie Eesti Energias saame linnakeskkonna parandamisel abiks olla oma teadmiste ja kogemustega, et töötada välja elektribussidele sobilik targa laadimise lahendus, mis oskaks valida busside akude laadimiseks kõige soodsamat elektritarbimise aega. Seda nii majanduslikus mõttes kui ka võrgukoormuse efektiivse jagamise osas nii, et igaks hommikuks oleks bussid taas valmis reisijaid teenindama,” lausus Margus Vals.

Boroditši sõnul on ettevõte võtnud sihiks, et hiljemalt aastaks 2035 liiguvad kõik Tallinna tänavatel sõitjaid teenindavad bussid elektri jõul. “Selleks peame juba praegu tõstma kompetentsi elektribusside alal, et olla valmis järjest töökindlamate elektribusside liitmiseks meie bussiparki,” sõnas Boroditš.

Margus Valsi sõnul on Eesti Energia eesmärk olla valmis ka üleüldiseks elektriautode arvu kasvuks. “Levinud arusaama järgi tekitab elektritranspordi kasv elektrivõrgule liiga suure koormuse. Meie hinnangul ei pruugi see koormus kujuneda probleemiks, sest ka elektrisõidukeid saab käsitleda salvestitena. Salvestustehnoloogia kasutamise idee energiasektoris seisneb selles, et odavama elektrihinna ajal energia salvestatakse ning võetakse kasutusele siis, kui hind on kallim. Salvestatud energiat on võimalik ka võrku tagasi suunata ning selle abil hajutada elektrivõrgu koormust, suurendada taastuvenergia kasutuselevõttu ja tagada võrgu stabiilsus ka ajaks, mil Eesti on desünkroniseeritud Venemaa elektrisüsteemist. Seega kokkuvõttes me usume, et elektriautod on võimalik panna tööle võrgu osana,” kõneles Vals.

Samuti on Valsi sõnutsi plaanis elektrisõidukite omanikele töötada välja kvaliteetseid teenuseid. “Meie jaoks on koostöö Tallinna Linnatranspordiga suurepäraseks võimaluseks uute lahenduste loomisel, et pakkuda busside kõrval ka elektriautode omanikele mugavat ja tarka süsteemi, mis jagab kõikide elektriseadmete vahel koormust ilma, et oleks vaja elektri eest rohkem maksta,” rääkis Vals.

Statistika näitab, et elektriautode kasutuselevõtt maailmas järjest kasvab kuna elektriautode hinnad on tavaautodega järjest võrdsustumas. Prognoosid näitavad, et hiljemalt aastaks 2040 on 55 protsenti maailmas müüdud uutest autodest elektrilised.

/-/doc/8457332/news/IMG_0410.JPG

/-/doc/8457332/news/IMG_0377.JPG

/-/doc/8457332/news/IMG_0428.JPG