Uudised

Enefit Greeni juhatusse lisandus Linas Sabaliauskas

Alates 2. jaanuarist asus Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni arendusjuhi ja neljanda juhatuse liikmena ametisse Linas Sabaliauskas, kes muuhulgas täidab Enefit Greeni Leedu maajuhi rolli.

/-/doc/8457332/news/Linas_Sabaliauskas.jpg

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Eesti Energial ambitsioonikas eesmärk suurendada aastaks 2022 elektritoodangut taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest 40%-ni kogu elektritoodangust ning Enefit Greenil on selles oluline roll. "Leedu on meie jaoks oluline turg, kus meil on juba täna 5 tuuleparki koguvõimsusega 139 MW ning 300 MW jagu arendusprojekte. Lisaks oleme valmis investeerima projektidesse nii Eestis, Soomes, Lätis kui ka Poolas. Linasel on suured kogemused taastuvenergia arendamisel nii Leedus kui teistel turgudel, mistõttu täidab ta lisaks Leedu juhi positsioonile ka Enefit Greeni juhatuse liikme kohustusi,“ sõnas Kärmas. Linas Sabaliauskase peamiseks vastutusvaldkonnaks Enefit Greeni juhatuses saab olema taastuvenergia projektide arendamine ja elluviimine.

„Olen alati soovinud töötada ettevõttes, millel on ambitsioonikad eesmärgid, kuid mis on samal ajal väljakutsetena ka saavutatavad. Enefit Greeni strateegiaks on kasvada ja suurendada oma tootmismahtusid kogu regioonis. Seeläbi saab ettevõttest järjest olulisem ja rahvusvahelisem tegija siinses Läänemere piirkonnas, mistõttu peame alati mõtlema mitu sammu ette. Usun, et suudan nii uue juhatuse liikme kui Leedu juhina aidata Enefit Greeni nende ambitsioonideni jõudmisel ning seatud eesmärkide saavutamisel,“ ütles Sabaliauskas. Muuhulgas sai tema sõnul ettevõttega liitumisotsuse kaalukeeleks Enefit Greeni hea ja töötajaid hindav organisatsioonikultuur.

Linas Sabaliauskasel on pea 16-aastane taastuvenergia alane kogemus Leedu Achema Groupis töötamisest, millest viimase aasta oli ta Achema Groupi juhatuse esimees. Lisaks on Sabaliauskas olnud Leedu Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Hüdroenergia Assotsiatsiooni esimees ja juhatuse liige ning viimasel kahel aastal juhtis ta Leedu Tööstusliitude Konföderatsiooni energeetikakomiteed.

Enefit Greeni juhatus jätkab neljaliikmelisena. Lisaks juhatuse esimehele Aavo Kärmasele ja äsja ametisse nimetatud arendusprojektide juhtimise eest vastutavale Linas Sabaliauskasele kuuluvad juhatuse koosseisu ka tootmise eest vastutav Innar Kaasik ning finantsvaldkonnaga tegelev Veiko Räim.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Novembris 2018 omandas ettevõte Nelja Energia. Tehingu järgselt kasvas Enefit Greeni elektritoodang pea kolm korda, ületades aastas 1 teravatt-tunni piiri.