Uudised

Eesti Energia, Päästeamet ning Häirekeskus sõlmisid koostööleppe

Eesti Energia, Päästeamet ning Häirekeskus sõlmisid koostööleppe, et olla ühiselt paremini valmis võimalikeks õnnetusjuhtumiteks energiaettevõttes.

„Eesti Energia tegutseb sõna otseses mõttes nii maa all, maa peal kui ka õhus ning õnnetusjuhtum võib päästjate jaoks tähendada väga keerulisi olusid päästetööde tegemiseks. Seepärast on oluline, et saame koostöös ettevõttega nende protsessid üle vaadata ning õnnetusi ennetada ja nendeks ka valmistuda. Lihtsamalt öeldes saame teineteise tugevusi paremini ära kasutada,“ selgitas Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing.

Leppes kirjeldatakse päästetegevusi Eesti Energia tegutsemisvaldkondades, milleks on elektrijaamad ja õlitööstus, tuulepargid, allmaaõõned, tootmisettevõtted ning alajaamad ja elektriliinide kaitsevööndid. Lisaks hakatakse korraldama regulaarseid koostööõppuseid.

Eesti Energia turvateenuse osakonnajuhataja Tamo Vahemets ütles, et Eesti Energia, Häirekeskuse ja Päästeameti vaheline koostööleping on Eestis oma ulatuselt ja ka sisult ainulaadne ning kahtlemata kasulik ja vajalik kõigile osapooltele. „Eesti Energia ja päästeasutuste koostöö on suunatud ennekõike osapoolte kompetentsi kasvatamisele, koostöövõimekuse suurendamisele ning informatsiooni operatiivsele vahetamisele. Loodame, et reaalseid operatiivsündmuseid me koos lahendama ei pea, kuid Eesti suurima tööstusettevõttena peame mõistagi olema valmis koos operatiivasutustega neile reageerima,“ lausus Tamo Vahemets.

Eesti Energia on energiakontsern, mille tegevusalade hulka kuulub energia tootmine põlevkivist, biomassist, rehvihakkest, segaolmejäätmetest, tuulest, päikesest ja veest. Eesti Energia kontserni kuulub ka Eesti suurim võrguteenuse pakkuja Elektrilevi. Eesti Energia tootmisüksused ja muu vara asub üle kogu Eesti. Eesti Energias töötab ligikaudu 5800 inimest.

Ainukesena Eestis ja ka Baltikumis on Eesti Energia kaevandusettevõttes olemas mäepäästevõimekus. Estonia kaevanduse juures asuv mäepäästesalk on tegutsenud juba üle 70 aasta. Samuti on Eesti Energial olemas elektrijaamade ja õlitehaste juures asuv eriteadmistega päästekomando. Õnnetuste ennetamiseks tegeleb ettevõte pidevalt tööohutuse parandamisega ning tehakse ühisõppuseid operatiivasutustega.

/-/doc/8457332/news/img_1

/-/doc/8457332/news/img_2