Uudised

Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit tunnustasid taas andekaid noori

Neljapäeval, 6. detsembril toimus Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafondi stipendiumide pidulik üleandmine. Energiafondi stipendiumi sai sügisvoorus 31 Ida-Virumaa noort. Kokku on 2018. aasta jooksul Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi poolt toetust saanud 50 andekat piirkonna noort kogusummas 9950 eurot.

Energiafondi stipendiaatideks on talendikad noored, kelle seas on nii spordi- kui ka teadus- ja tehnikahuvilisi. „Meie ees on Eesti tulevikuloojad - tulevased insenerid, teadlased, sportlased ja kunstnikud. Rõõm on tõdeda, et selle aasta Andekate Noorte Energiafondi sügisvoorus on teadus- ja tehnikahuviliste osalejate osakaal aegade suurim. Täname kõiki noori julge pealehakkamise eest ning nende vanemaid ja juhendajaid noorte tegevuse toetamise eest. Ida-Virumaa ühe suurima tööandjana loodame, et noored jäävad Ida-Virumaaga seotuks ning panustavad tulevikus piirkonna arengusse. Soovime, et näeme neid andekaid noori tulevikus ka meie ettevõtte ridades,“ sõnas oma tervituskõnes Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Energiatootmise juhatuse liige Jaanus Rattur.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7-19-aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondile laekus sügisel üle 80 taotluse noortelt üle terve Ida-Virumaa. Neljaliikmeline fondi nõukogu, kuhu kuuluvad Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindajad, valis välja 31 taotlejat, kelle huvitegevust otsustati stipendiumiga toetada. Kõige rohkem taotlusi tuli Narvas ja Kohtla-Järvelt.

„Stipendiaatide seas oli neid, kes said Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiumi esmakordselt, kuid oli ka neid, kes said stipendiumi teist või kolmandat korda. Me näeme nende noorte arengut läbi aastate ja hinnates nende edusamme on piisavalt põhjusi nende toetamiseks. Kahtlemata on kõigi meie stipendiaatide näol tegemist edumeelsete ja sihikindlate noortega, kelle saavutuste üle oleme väga uhked,“ kommenteeris Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Eve East.

Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal ja selle eesmärk on toetada piirkonna noorte huvitegevust. Aastas jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks. Andekate Noorte Energiafondi järgmine taotlusvoor avatakse 2019. aasta kevadel.

/-/doc/8457332/news/uhispilt