Uudised

Rohelise Energia klientide arv on pooleteise aastaga kolmekordistunud

Eesti Energia klientidest tarbib juuni seisuga 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit 12 636 klienti. Võrreldes 2017. aasta jaanuari algusega on Rohelise Energia lepingute arv kasvanud rohkem kui kolm korda.

Eesti Energia pakub oma klientidele võimalust tarbida kõikide elektripakettide kasutamisel vaid taastuvenergiat ja sõlmida selleks Rohelise Energia leping. Eesti Energia energiamüügi Eesti turu juhi Jaak Jõgi sõnul on igal kliendil võimalik anda oma panus sellesse, milline on meid ümbritsev keskkond ning energiatootmine.

„Rohelise Energia ostmisega mõjutavad meie kliendid elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Rohelise Energia valimine on tõusev trend. Märgatavalt kasvas Rohelise Energia valinud klientide arv 2017. aastal, mil aastaga lisandus üle 7000 uue lepingu. Ka selle aasta esimese kuue kuuga on Eesti Energias Rohelise Energia lepingute arv jätkuvalt kasvanud ning poole aastaga on lisandunud ligi 2000 uut klienti. Rohelise Energia valimine toetab taastuvenergia osakaalu kasvu elektritootmises,“ lisas Jõgi.

Rohelise Energia lepingut saavad sõlmida ka ettevõtted, kes peavad oluliseks loodussäästlikke põhimõtteid ja madalat keskkonnamõju. Täna on Rohelise Energia elektrileping ligi 600 Eesti Energia ärikliendil, kelle hulgas on nii suurtootmisi kui ka väiksemaid ettevõtteid. Olles Rohelise Energia klient, saavad ettevõtted kasutada selle kaubamärki ka oma firma turundamisel.

Eesti Energia kontsernis tegeleb taastuvenergia tootmisega ettevõte Enefit Green. Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat ning biomassist energia tootmist. Eesti Energia strateegiline eesmärk on 2022. aastaks toota 40% elektrist taastuvatest- ja alternatiivsetest allikatest. Rohelise Energiaga saavad kliendid liituda, kui sõlmivad või muudavad oma elektrilepingut. Eesti Energia tagab, et 100% kliendi tarbitud energiakogusest on toodetud taastuvatest energiaallikatest.