Uudised

Eesti Energia tõstab põlevkivigaasist elektri tootmise võimekust ja vähendab keskkonnamõju

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Energiatootmine hakkab kasutama Eesti elektrijaamas elektri tootmiseks põlevkiviõli tootmise käigus tekkivat põlevkivigaasi senisest suuremas mahus. Kõrge kütteväärtusega põlevkivigaasi saab ühes energiaplokis põlevkivi kõrval kütusena kasutada kuni 50 protsendi ulatuses. Põlevkivigaasi kasutamise võimekuse tõstmise ainulaadse lahenduse töötas välja ja paigaldas Sumitomo SHI FW (SFW).

„Tänu põlevkivigaasi kasutamise kasvule suurendame nii paindlikkust kui kasumlikkust elektri tootmisel ning ühtlasi vähendame elektritootmise kekskonnamõjusid. Põlevkivigaas on põlevkivist õli tootmisel tekkiv kõrge kütteväärtusega gaas, millest saab toota elektrit. Seni põletati põlevkivigaasi väikeses mahus kõigis Eesti elektrijaama kateldes. Nüüdsest põletame peaaegu kogu tekkiva gaasi suurima kasuteguriga tootmisseadmetes – Auvere elektrijaamas ja Eesti elektrijaama ümberehitatud plokis. Nii saame gaasist rohkem elektrit toota, kasutame põlevkivis peituvat energiat maksimaalselt ja vähendame sellega elektritootmise keskkonnamõju,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Eesti Energia põlevkivigaasi projekt on ainulaadne, sest nii Eesti põlevkivi kui ka Enefit õlitehaste põlevkivigaasi koospõletuse kogemust mujal maailmas ei ole. „Meile oli selle unikaalse ja jätkusuutliku lahenduse väljatöötamine põnev väljakutse. Meil on olnud Eesti Energia meeskonnaga väga hea koostöö – meile on oluline täita klientide ootusi täie pühendumusega ja luua seeläbi kliendile maksimaalset väärtust,“ märkis Sumitomo SHI FW juhatuse esimees Tomas Harju-Jeanty.

Eesti Energial on olnud SFW-ga erinevate hangete raames juba pikaajaline koostöökogemus. Valsi sõnul seisneb SFW tugevus just n-ö rätsepalahenduste pakkumises.

Kaks aastat tagasi toimunud hankes osales kolm rahvusvahelist ettevõtet, kelle hulgast kuulutati võitjaks rahvusvaheline elektritööstuse tehnoloogiate ettevõte Sumitomo SHI FW (lepingu allkirjastamise ajal 2016. aastal kandis ettevõte nime Amec Foster Wheeler). SFW-l on pikaajaline kogemus põlevkivitööstuse valdkonnas, muuhulgas on nad koostöös Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooliga arendanud põlevkivitehnoloogiaid, samuti on ettevõte ehitanud Eesti elektrijaama 8. ploki kaks keevkihtkatelt ja Balti elektrijaama 11. ploki kaks keevkihtkatelt. Ettevõte tegutseb rohkem kui 55 riigis üle maailma.