Uudised

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green omandab Nelja Energia

Vastavalt täna allkirjastatud aktsiate ostu-müügi lepingule omandab Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green 100% Nelja Energia aktsiatest. Aktsiate eest tasutakse 289 miljonit eurot, lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot. Enefit Green jätkab ka pärast Nelja Energia omandamist investeerimist taastuvenergia tootmise laiendamisse Läänemere äärsetes riikides.

/-/doc/8457332/news/tuulepark._2jpg

„Eesti Energia strateegiline eesmärk on kasvatada 2022. aastaks taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu enda tootmisportfellis 40%ni. Uute tootmisüksuste ehitamise kõrval on eesmärgi saavutamiseks üks võimalus ka sobilike ettevõtete omandamine. Kui aasta alguses tuli teade, et Vardar on müümas Nelja Energiat, olime huvitatud, sest saame seeläbi oma strateegiat ellu viia,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Ta lisas, et kuna valitsus on väljendanud ootust Enefit Greeni vähemusosaluse börsile viimiseks, on kõigil huvilistel tulevikus võimalik ettevõtte kasvust ka osa saada. Plaanitavast aktsiate esmaemissioonist annab Eesti Energia täiendavat infot kohe, kui ettevalmistustööd selleks on jõudnud vastavasse faasi.

„Nelja Energia omamine on olnud meie jaoks edulugu, kuid omaniku strateegia kohaselt väljume välismaal asuvast ärist. Vardari omanikud on otsustanud keskenduda hüdroenergiale Norras ja sealsete energiatoomise varade arendamisele. See tehing aitab meil uut strateegiat ellu viia,“ ütles Vardari juht Thorleif Leifsen.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et Nelja Energia omandamisel saab Enefit Greenist Läänemere äärsetes riikides kõige kiiremini kasvav taastuvenergia tootja. „Taastuvenergial on suur tulevik ja soovime sellesse panustada,“ lausus Kärmas. Ta lisas, et arvestades Enefit Greeni ja Nelja Energia uute taastuvenergia arendusprojektide mahtu, on tootmise edasiseks laiendamiseks võimalusi palju. „Näeme ennast tulevikus tegutsemas taastuvenergia tootjana Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja ka Poolas – kõigis neis riikides tegutseb Eesti Energia ka energiamüüjana,“ rääkis Enefit Greeni juht.

Enefit Greeni taastuvelektri toodang kasvab Nelja Energia omandamisel tänaselt 0,4 teravatt-tunnilt üle 1 teravatt-tunnini ehk pea kolm korda.

Tehingu lõplikuks jõustumiseks on vajalik Eesti, Läti ja Leedu konkurentsiametite kooskõlastus.

  1. aastal tootis Eesti Energia kokku 9736 gigavatt-tundi elektrit, sellest 372 gigavatt-tundi tootis kontserni taastuvenergia ettevõte Enefit Green. Enefit Green omab 4 tuuleparki koguvõimsusega 111 MW, 3 koostootmisjaama Eestis ja Lätis, 1 hüdroelektrijaama, 1 päikeseelektrijaama ning on Baltikumis mitmekülgseima energiaallikate kasutusega taastuvenergia tootja. Ettevõte toodab keskkonnasõbralikku energiat tuulest, biomassist, veest, segaolmejäätmetest ja päikest.

Nelja Energia on Baltikumis tegutsev taastuvenergia tootja, mille tuulepargid asuvad Eestis ja Leedus. Nelja Energia 17 tuulepargi koguvõimsus on 287 MW. Lisaks on Nelja Energial Eestis vähemusosalus kahes biogaasist elektrit ja soojust tootvas koostootmisjaamas. Ettevõte omab ka pelletitehast ja koostootmisjaama Lätis. 2017. aastal tootis Nelja Energia 0,8 teravatt-tundi elektrit.

Nelja Energia aktsiatest 77% müüb Enefit Greenile Vardar Eurus. Ülejäänud 23% aktsiatest omandatakse Eestist pärit investoritelt.