Uudised

Eesti Energia allkirjastas lepingu Nelja Energia omandamiseks

29.mail 2018.aastal allkirjastas Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja Enefit Green AS lepingu 100% Nelja Energia AS’i aktsiate ostmiseks Vardar Eurus AS’lt ja väikeaktsionäridelt. Nelja Energia AS on Balti riikides tegutsev taastuvenergia tootja ja arendaja. Tehingu jõustumiseks on vajalikud Buskerudi maakonna juhtimisorgani ja tavapärased konkurentsiametite heakskiidud.

100% Nelja Energia aktsiate eest tasutakse 289 miljonit eurot. Lisaks võtab ostja üle Nelja Energia netovõla, mis oli 2017.aasta lõpu seisuga 204 miljonit eurot.

  1. aastal tootis Eesti Energia kokku 9736 GWh elektrit, sellest 372 GWh tootis kontserni taastuvenergia ettevõte Enefit Green. Enefit Green omab 4 tuuleparki koguvõimsusega 111 MW, 3 koostootmisjaama Eestis ja Lätis, 1 hüdroelektrijaama, 1 päikeseelektrijaama. Enefit Green on väga mitmekülgse energiaallikate kasutusega taastuvenergia tootja, sh toodab ettevõte energiat tuulest, biomassist, veest, segaolmejäätmetest ja päikesest.

Nelja Energia omab 17 tuuleparki Eestis ja Leedus, mille koguvõimsus on 287 MW. Lisaks omab ettevõte pelletitehast ja koostootmisjaama Lätis ning vähemusosalusi kahes biogaasist elektrit ja soojust tootvas koostootmisjaamas Eestis. 2017. aastal tootis Nelja Energia tuulest 761 GWh teravatt-tundi elektrit.

Tehingus müüakse 100% Nelja Energia AS aktsiatest. Vardar AS müüb oma tütarettevõtja Vardar Eurus AS-i kaudu sõlmitud lepinguga oma 77% osaluse Nelja Energias. Ülejäänud 23% aktsiatest omandatakse Eestist pärit investoritelt.