Uudised

Enefit Green langetab Iru jäätmepõletuselektrijaamas toodetud soojuse hinna riigi madalaimale tasemele

Konkurentsiamet kinnitas Enefit Greeni taotluse, millega langeb Iru jäätmepõletuselektrijaamas soojuse piirhind 30% ehk 21,49 euroni megavatt-tunni eest. Kogu Iru jäätmepõletuselektrijaamas toodetud soojuse müüb Enefit Green Utilitas Tallinnale.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et uus soojuse piirhind hakkas kehtima tagasiulatuvalt käesoleva maikuu algusest. „Ühtlasi on tegemist kõige soodsama Eestis toodetud soojusega, Iru jäätmepõletuselektrijaamas toodetud soojusele järgneb odavuselt Narva elektrijaamades toodetud soojus,“ sõnas Kärmas.

Aavo Kärmase sõnul töödeldakse suurem osa Eestis kodudes sorteerimisest ülejäävatest segaolmejäätmetest Iru jäätmepõletuselektrijaamas ümber elektriks ja soojuseks. „Iru jäätmepõletuselektrijaama käikuandmise järgselt 2013. aastal vähenes Eestis oluliselt segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse. See näitab, et jäätmepõletuselektrijaam on väga hea võimalus jäätmete energeetiliseks taaskasutamiseks ning aitab kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele,“ rääkis Kärmas.

Kärmas selgitas, et soojuse hind peab olema kulupõhine ning selle kinnitab konkurentsiamet, mis sõltumatu regulaatorina soojatootja hinnataotlust analüüsib. „Peamiselt võimaldas soojuse hinda alandada kasvanud prügi käitlushind. Alates 2016. aasta teisest poolest korraldame Iru jäätmepõletuselektrijaama kütusega varustamiseks hankekonkursse, kus saavad osaleda kõik jäätmesektori ettevõtted ja võidab parima pakkumise teinud ettevõte. Konkursside tulemusel on jäätmete käitlushind Iru elektrijaamas kasvanud,“ lausus Kärmas.

Lepingu kohaselt müüb Iru elektrijaam kogu toodetud soojuse Utilitas Tallinnale. Müügikoguseks on 310 gigavatt-tundi soojust aastas. Soojuse tootmise hinnalangus Iru jäätmepõletuselektrijaamas võimaldab arvestuslikult Tallinna soojatarbija jaoks kulutusi soojusele vähendada ca 2 miljoni euro võrra aastas.

Iru jäätmepõletuselektrijaamal on aasta soojemal perioodil olemas ka täiendav võimekus Tallinna ja Maardu kaugküttevõrku soojuse müümiseks.

Lisaks segaolmejäätmetele toodab Iru elektrijaam vajadusel soojust ka gaasil töötavate kateldega.