Uudised

Eesti Energia hakkab päikeseenergiaga varustama Baltikumi ühte suurimat höövlitööstust

Eesti Energia ehitab Viljandi maakonnas Mulgi vallas tegutseva OÜ Puidukoja tootmis- ja laohoonete katusele päikeseelektrijaama ning varustab ettevõtet päikeseenergiaga järgmised 25 aastat. Elektrijaama ehitust finantseerib Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Green, kes jääb ühtlasi ka päikeseelektrijaama omanikuks ja hooldajaks. Elektrijaam hakkab katma 11% Puidukoja tootmise aastasest elektritarbimisest.

Eesti Energia juhatuse liikme Andres Suti sõnul pakub energiaettevõte oma klientidele päikeseelektri kasutuselevõtuks muretut ja lihtsat lahendust. „Meie poolt pakutud võimalus aitab äriklientidel olla keskkonnasõbralik ilma lisainvesteeringuteta ning suunata oma ressurss põhiärisse. Päikeseelektrijaama ehitamise, opereerimise ja hooldamise eest vastutab aga Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green,“ selgitas Sutt.

Puidukoja tegevjuhi Kristjan Saksa sõnul haarati lokaalselt ja roheliselt toodetava elektri mõttest kohe kinni, sest see haakub ettevõtte põhimõtete ja ärifilosoofiaga: „Soovime olla taastuvatest loodusvaradest kõrge lisandväärtusega tooteid tootev madala keskkonnamõjuga ettevõte. Rakendame loodussäästlikke põhimõtteid ka teistes valdkondades. Näiteks toodame tekkivatest puidujäätmetest puitbriketti ja pelleteid, lisaks kasutame puidujääke tootmishoonete kütmiseks.“

Puidukoda on keskendunud kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmisele ning turustamisele. Ettevõttel on kaasaegne ja paindlik täisautomatiseeritud tootmisliin sorteerimisest saagimise, hööveldamise ja kiletamiseni, mis käivitati 2004. aastal ja rekonstrueeriti ning renoveeriti 2010. aastal.

Puidukoja tootmishoone katusele rajatava 1670 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama tootmisvõimsuseks on planeeritud 451 kW. Paigaldatav süsteem katab 11% kogu ettevõtte aastasest elektritarbimisest ning võtab enda alla kolme katuse pindala ehk 2800 m2. Hetkel toimuvad vajalikud ettevalmistused päikeseelektrijaama ehituse alustamiseks. Jaam alustab tööd suve lõpus.

„Valisime koostööpartneriks Eesti Energia, kuna tegemist on suure ja usaldusväärse ettevõttega, kellega meil on olnud pikk ning hea koostöö. Võimalus hakata ostma energiat meie katustele paigaldatud päikeseelektrijaamast pikaajaliselt fikseeritud hinnaga ilma võrgutasudeta oli meie jaoks väga köitev, sest elektrienergia on meie tootmise sisenditest suuruselt kolmas kulu ja moodustab toote lõpphinnast üpris suure osa,“ märgib Saks.

Eesti Energia pakub äriklientidele kahte võimalust päikesest elektri tootmiseks. „Esimesel juhul on kliendil võimalik sarnaselt Puidukojale valida unikaalne täisteenuslahendus, kus Eesti Energia paigaldab ettevõtte hoonele või kinnistule päikeseelektrijaama ning müüb toodetud elektri kliendile tema tarbimise katteks. Päikeseelektrijaama omanikuks ja hooldajaks jääb Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green, ,“ selgitab Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas . Tema sõnul sobib täisteenuslahendus nendele äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on üle 500 MWh ning kellel on vaba katuse- või maapinda üle 2000 m2. Teise võimaluse puhul on kliendil võimalik soetada Eesti Energialt päikeseelektrijaam „võtmed kätte“ printsiibil. Eesti Energia aitab leida sobiva tehnilise lahenduse, hangib vajalikud seadmed, tegeleb lahenduse paigaldamise ja sellele eelneva ettevalmistusega.

Hajaenergeetika on ülemaailmselt kiirelt kasvav trend, mis täiendab senist tsentraalset elektritootmist lokaalsete tootmisüksustega tarbimiskoha lähedal. Kliendi juures asuvate päikeseelektri tootmisjaamade loomise eesmärk on tõsta lokaalse elektritootmise osakaalu Eesti Energia tootmisportfellis. Eesti Energia strateegiline eesmärk 2021. aastaks on toota 40% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Lisainfo: