Uudised

Enefit Solutions saatis Inglismaale 200 tonni metallkonstruktsioone

Aprilli keskpaigas saatis Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions laevaga Inglismaale 200 tonni metallkonstruktsioone, mida kasutatakse biokütusel töötava Tees´i elektrijaama ehitamisel. Tegemist oli kolmanda ning ühtlasi ka viimase selle projekti raames teele saadetud tootepartiiga.

/-/doc/8457332/news/23_04_foto_1.jpg

„Enefit Solutionsil on Eesti Energia kontsernisiseste tööde kõrval arvestatav välisprojektides osalemise kogemus. Tänu sellele saame olemasolevat tootmisvõimekust optimaalselt realiseerida. Tees´i elektrijaama projekt kinnitas, et oleme võimelised pakkuma täisteenuslahendust ehk projekteerima, tootma ning kauba ka kliendile vajalikku asukohta kohale vedama. Tegemist oli eduka projektiga, mis rikastas töötajate kompetentsi ja panustas ettevõtte arengusse,“ rääkis Enefit Solutionsi juhatuse esimees Ott Licht .

Enefit Solutionsi kaasas Tees´i elektrijaama projekti rahvusvaheline tehnoloogiakonsortsium Sumitomo Foster Wheeler, mille esindaja käis märtsi lõpus Enefit Solutionsi tehases kohapeal, et enne partii väljasaatmist kvaliteedis kindel olla. Esindaja jäi nähtuga rahule.

Mihkel Susi , Enefit Solutionsi projektijuht on Tees´i töödega olnud seotud algusest peale. „Suurim väljakutse oli projekti küllaltki lai haare. Tootmine, projekteerimine ja logistika korraldamine toimus paralleelselt kõigis projekti etappides ning nõudis põhjalikku planeerimist,“ ütles Susi ja lisas, et tervikuna on projekti edu taganud kõrge insenertehniline võimekus ja varasem sarnaste konstruktsioonide tegemise kogemus. Samuti märkis Susi, et kõik Tees´i projekti raames tehtud tööd püsisid kliendi etteantud graafikus.

Enefit Solutions alustas Tees´i elektrijaama projektiga 2017. aasta esimeses pooles ning oma jõududega tehti kõik etapid alates 3D-modelleerimisest kuni logistika korraldamiseni. Esimene metallkonstruktsioonide partii saadeti Inglismaale möödunud aasta mais, teine tänavu jaanuaris. Kõik partiid on läinud laevatranspordiga teele Sillamäe sadamast. Enefit Solutions tootis elektrijaama jaoks kokku üle 900 tonni õhu- ja gaasikäike ning muid lisaseadmeid, panustades nii ka Inglismaa energeetika arengusse.

Elektrijaama projekteeritud võimsus on 299 MW, mis on võrreldav Eesti Energia Auvere elektrijaama omaga. Tees´i elektrijaama ehituse maksumus on 650 mln Inglise naela ehk ligikaudu 750 mln eurot. Elektrijaama ehitus algas 2017. aasta alguses ning selle käikulaskmine on plaanitud 2020. aasta algusesse. Elektrijaama arendab MGT Power´i tütarettevõte MGT Teesside, opereerima hakkab elektrijaama Soome riigi enamusosalusega energiaettevõtte Fortum.

Enefit Solutions on elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogialahenduste peamine arendaja, valmistaja ning hooldaja Eesti Energia kontsernis. Eelmisel aastal tootis Enefit Solutions üle 2000 tonni metallkonstruktsioone, mis leidsid lisaks Eestile kasutust ka Soomes, Rootsis, Taanis, Inglismaal, Venemaal, Islandil ja Austraalias.