Uudised

Eesti Energia lähtub hinnastamisel kliendi tarbimise ajaloost ning turusituatsioonist

Kommentaarina Postimehes ilmunud artiklile „[Konkurentsiamet pööras elektritarbijatele selja](https://majandus24.postimees.ee/4467821/konkurentsiamet-pooras-elektritarbijatele-selja)“ selgitab Eesti Energia energiamüügi Eesti turu juht Jaak Jõgi Eesti elektrituru toimimist

/-/doc/8457332/news/Jaak.jpg

Eesti elektriturg avanes 2013. aastal, millele eelnes Eesti Energia poolt korraldatud üle-eestiline teavituskampaania. Alates 2013.aastast on Eesti elektriturg toiminud aktiivselt ja tänaseks tegutseb turul ca 20 energiamüüjat. Viimastel aastatel on kõigi turuosaliste tegevuste tulemusel kasvanud klientide teadlikkus, et on olemas võimalus valida endale sobivaim elektrimüüja. Näeme, et kliendid teevad teadlikke valikuid lähtuvalt ennekõike sellest, milliste energiamüüjatega nad suhtlevad.

Eesti Energia on omale energiapartneriks valinud inimesed, kes hindavad kõrgelt meie teeninduse asjatundlikkust – meie nõustamiskeskus teeb kliendile keerulise elektri teema lihtsaks ja arusaadavaks. Lisaks hindavad Eesti Energia kliendid kõrgelt meie e-teenindust, kus saab kodunt väljumata ja paberit kulutamata mugavalt korda ajada kõik oma energialepingutega seonduva, sh sõlmida elektri- ja gaasilepingut, vahetada paketti, vaadata elektri- ja gaasihinda, tasuda arveid, vormistada volitusi ja oma tarbimist analüüsida. Aasta-aastalt on kasvanud ka inimeste teadlikkus meie mobiiliäpist, mida igakuiselt kasutab ca 24 000 inimest oma elektrikulude paremaks planeerimiseks.

Elektriarve koosneb kolmest komponendist: elektrienergia (sõltub inimese tarbitud elektri mahust ehk tarbitud kWh), võrgutasu (sõltub tarbitud kWh) ning elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu (sõltub esimest kahest ehk kes palju tarbib, selle jaoks on ka need suuremad). Igal inimesel on võimalik energiakulusid kõige enam mõjutada oma elektritarbimist paremini planeerides, sest konkurentsi tulemusel on marginaalid aastatega langenud oluliselt. Iga kilovatt-tund, mis säästetakse tarbides, kajastub otseselt elektriarvel. Elektri tarbimise vähendamise hinnanguline mõju võib arvele olla kuni 20%.

Avatud turul on kõikidel elektrimüüjatel võrdsed tingimused teenuse pakkumiseks. Sageli ärgitatakse kliente elektrimüüjat vahetama vaid soodsuse argumendiga. Lubatavat säästu kliendi jaoks ei pruugi energiamüüja vahetamine tuua, kuna turul on pakkumised ühtlustunud. Energiavaldkond ja elektrihinna kujunemine tunduvad pealiskaudsel vaatlusel üsna lihtsad, kuid tegelikkuses mõjutavad elektrihinda nüansid, mis ainult soodsusele rõhudes võivad jääda märkamatuks. Peamisteks mõjutajateks on börsihinna kujunemine, enda tarbimise juhtimine, sobiva elektrienergia- ja võrgupaketi valiminee vastavalt tarbimisele jne.

Eesti Energia lähtub hinnastamisel kliendi varasemast elektritarbmisest ning hetkel kehtivast turusituatsioonist. Nagu ka pangas ei saa kõik inimesed ühe intressiga laene, nii ka elektri hind sõltub konkreetse inimese tarbimisest.

Julgustame nii praeguseid kui ka tulevasi kliente kindlasti meie poole pöörduma, et vaadata üle oma praegune elektripakett.