Uudised

Enefit Green võttis Paide elektrijaamas kasutusele LNG-katla

Eile avati Paide elektrijaamas veeldatud maagaasi ehk LNG-d kasutav katel. 8 megavatine katel on suurim soojuse tootmise seade Eesti kaugküttevõrgus, mis kasutab kütusena LNG-d. Põhikütusena jääb Paide elektrijaamas kasutusele hakkepuit, mida kasutatakse Paides alates 2003. aastast.

Uus LNG-katel võimaldab väga paindlikku soojuse toodangu reguleerimist ning on puhas ja säästlik lahendus ümbritsevasse linnakeskkonda, sest tegemist on lõhnavaba tootmislahendusega.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et Enefit Green on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiatootja Baltikumis. „Toodame elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, segaolmejäätmetest, vajadusel ka kütteõlist ning gaasist. Nüüd siis ka veeldatud maagaasist Paides,“ rääkis Kärmas.

Kärmase sõnul on Paide elektrijaama näol tegemist innovaatilise tootmisüksusega, mis võtab pidevalt kasutusele nüüdisaegseid, nutikaid ning säästlikke lahendusi. „Juba 15 aastat tagasi alustas Paides tööd Eesti üks esimesi kohalikul ja taastuval kütusel töötav katel, mis on ka täna tipukoormuse- ja reservseadmena töös. Valdav osa ülejäänud Eesti kaugkütte ettevõtjaid ei olnud toona veel uutele lahendustele üle läinud. Täna on Paidel taas põhjust rõõmustada nüüdisaegse LNG-tootmisseadme kasutuselevõtu üle, lausus Kärmas ning lisas, et Enefit Green jätkab nutikate lahenduste loomist ja oma tootmisporfelli arendamist.

LNG-katla tarnis ja paigaldas aktsiaselts Napal. Tuleval aastal demonteerib Paide elektrijaam enda territooriumilt ka vananenud õlimahutid, millest pärinev kütteõli lõhn elektrijaama naabritele probleeme on valmistanud. Uue katla kasutuselevõttu ja õlimahutite demonteerimisse investeerib Enefit Green kokku 570 000 eurot.

Eesti Energia tegutseb Paide soojamajanduses 2011. aastast, kui omandas enamusosaluse kohalikus soojaettevõttes Pogi. 2015. aastal alustas püsivalt tööd modernne 8 megavatise soojusliku ja 2 megavatise elektrilise võimsusega koostootmisjaam ning senine soojatootmine asendus elektri ja soojuse koostootmisega. Paide elektrijaama põhilise tootmisseadmena kasutusel olev koostootmisjaam kasutab kütusena kohalikku päritolu biomassi. Tipukoormuse katmiseks ja reservvõimsuse tagamiseks on Paide elektrijaamas lisaks koostootmisjaamale olemas veel kolm katelt, mis suudavad kütusena kasutada biomassi või kütteõli ning nüüd ka LNG-d. Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Green on eelmise aasta suvest Paide elektrijaama ainuomanik.