Uudised

Euroopa elektritööstuste tulevikuvisiooniks on puhtam energeetika ja digitaliseerimine

Euroopa elektritööstuste katusorganisatsioon EURELECTRIC andis eile õhtul Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovičile üle ühise tulevikuvisooni. Visiooni kohaselt on puhtal ja nutikal energeetikal tulevikuühiskonnas märkimisväärne roll tagamaks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline Euroopa majandus.

Eesti Energia osales Eesti Elektritööstuse Liidu liikmena visiooni väljatöötamises. Tulevikuvisiooni üleandmisel Euroopa Komisjonile tutvustas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter Eesti kogemust energiatööstuse digitaliseerimisel. Sutteri sõnul on Eestil pikaajaline e-teenuste kogemus, millest tulenevat mugavust ja kiirust inimesed väga hindavad. „Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus on kasutusel 100-protsendiliselt tark elektrivõrk ja kaugloetavad elektriarvestid. Kaugloetavate arvestite kasutuselevõtul oli kõige käegakatsutavamaks muutuseks klientide jaoks elektrinäidu teatamisest vabanemine. Lisaks võimaldab see süsteem tuvastada varasemast märksa kiiremini võrgurikkeid ning investeeringuid täpsemalt suunata,“ märkis Sutter ja lisas, et Eesti Energia on valmis oma digitaliseerimisalaseid kogemusi jagama ka teiste riikidega.

Ühtlasi on EURELECTRIC-u visiooni üks nurgakive lähtuvalt Pariisi kliimaleppest energiatootmise puhtamaks muutmine. „Oleme Eesti Energia strateegias kliimaeesmärkidega arvestanud juba enne Pariisi lepet. Meie tootmine on muutunud aasta-aastalt puhtamaks. Põlevkivienergeetika tulevik on õli, gaasi ja elektri koostootmine – nii saab põlevkivi töödelda kõige keskkonnasäästlikumalt ja efektiivsemalt. Aastaks 2021 on meie eesmärk kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu kuni 40 protsendini,“ rääkis Sutter.

Kõik Eesti Energia töötavad tootmisseadmed vastavad karmidele EL-i keskkonnanormidele. Eesti Energia tootmise keskkonnasõbralikkusest annab tunnistust ka jaanuaris Keskonnaministeeriumilt keskkonnasõbralike tootmisprotsesside eest saadud auhind.

EURELECTRIC on oma tulevikuvisiooni loomisega võtnud endale rolli olla Euroopas puhta energiatootmise eestvedaja, kes õhutab energiatootjaid ja -müüjaid kasutama järjest rohkem digitaalseid lahendusi. EURELECTRIC kutsub energiatootjaid üles investeerima, et saaks toimuda säästlik üleminek puhtamasse energiatootmisse ning muutma energiasüsteemi kiiremini reageerivaks, paindlikumaks ja tõhusamaks.

Oma tulevikuvisioonis kutsub EURELECTRIC sidusrühmi üles tunnustama kliimasõbralikku ja mõistliku hinnaga elektritootmist ning võtma energiatootmises ja -müügis kasutusele digitehnoloogiaid.

EURELECTRIC-u tulevikuvisiooniga on võimalik tutvuda Eesti Elektritööstuse Liidu veebilehel.