Uudised

Põlevkivituhk aitab vähendada kasvuhoonegaase atmosfääris

Enefit Energiatootmise põlevkivielektrijaamades kõrvalsaadusena tekkiv lendtuhk on väärtuslik tooraine, mis leiab kasutust ehituses, põllumajanduses ja ka ammendunud nafta- ja gaasimaardlate sulgemisel. Tänu põlevkivituha kasutamisele eritsementides paranevad selle hermeetilised omadused ja suletud puurauku kogunev CO2 ei pääse atmosfääri. Põlevkivituha kasutamisel valminud eritsementidel on hea potentsiaal kasvuhoonegaaside globaalsel vähendamisel.

Põlevkivituhka kasutab nafta- ja gaasimaardlate sulgemisel juba praegu Eesti juurtega rahvusvaheline ettevõte CemExpert-Int, mille põhitegevuseks on nafta- ning gaasimaardlate tsementeerimislahenduste väljatöötamine ja eritsementide valmistamine. Kuna ettevõtte senine pikaajaline kogemus puuraukude sulgemisel põlevkivituhka sisaldava tsemendiseguga on näidanud väga häid tulemusi, otsustas CemExpert-Int osaleda oma tehnoloogiaga ka ülemaailmses projektis SOAR (shale oil ash recycling). Projekti eesmärk on leida ja arendada efektiivseid tehnoloogiad, millega oleks võimalik sulgeda nafta- ja gaasimaardlaid nii, et süsihappegaas atmosfääri ei lekiks. Seega võib põlevkivituha kasutamine nafta- ja gaasipuuraukude sulgemisel oluliselt kasvada.

/-/doc/8457332/news/800x500/enefit_energiatootmine.jpg

„Eesti Energia elektrijaamades tekkiv põlevkivi lendtuhk on sertifitseeritud lisand nafta- ja gaasimaardlate tsementeerimissegude valmistamiseks. Kasutame põlevkivituhka segude tootmisel nii Tallinnas kui ka meie välismaal asuvates tootmisüksustes. Teeme koostööd Eesti Energiaga juba üle 10 aasta. Oleme põlevkivituha lisandiga kokku tootnud üle 300 000 tonni eritsementi ja hermetiseerinud üle 15 000 puuraugu nafta- ja gaasimaardlates üle maailma. Meie senine kogemus on näidanud, et põlevkivituhaga segud on hermeetilisemad võrreldes teiste tehnoloogiliste lahendustega. Meie tehnoloogial on hea potentsiaal leida kasutust puuraukude hermeetilisel sulgemisel üle maailma, vähendades nii atmosfääri jõudvate kasvuhoonegaaside kogust,“ sõnas rahvusvahelise ettevõtte CemExpert-Int tütarettevõtte SKS Group juhatuse liige Pavel Mazurok.

Lendtuhk eraldub põlevkivist elektritootmisel suitsugaaside puhastamisprotsessis. Kõrge kaltsiumisisaldusega lendtuha püüdmiseks on elektrijaamade suitsukäikudes spetsiaalsed filtrid, mis koguvad imepisikesi tuhaosakesi. Enefit Energiatootmise juhatuse esimehe Tõnu Aasa sõnul on lendtuha taaskasutamisvõimalused väga laiad ning suures osas veel realiseerimata. „Otsime järjepidevalt võimalusi, kuidas põlevkivituha kasutamist toorainena kasvatada – põlevkivituha näol pole tegemist jäätme, vaid väärtusliku materjaliga, mida saab kasutada nii põldude lupjamisel kui ka ehitusvaldkonnas. Koostöö ettevõttega CemExpert-Int võib oluliselt kasvatada põlevkivi ümbertöötlemisel tekkiva tuha taaskasutamist. Elame neile kaasa ja teeme igati koostööd, et nende tegemisi saadaks edu,“ sõnas Tõnu Aas.

Rahvusvahelise SOAR projekti eesmärgiks on välja töötada efektiivne tehnoloogia, mis võimaldaks hermeetiliselt sulgeda nafta- ja gaasimaardlaid. Maardlate hermeetiline sulgemine on vajalik, sest avatud või kehvalt suletud puuraukudest lekib atmosfääri süsihappegaasi. Põlevkivi lendtuha lisandiga valmistatud tsementeerimissegud on aastakümnete vältel näidanud üles kõrget lekkekindlust ja vastupidavust puuraugus valitsevale äärmuslikule keskkonnale. SOAR projekti raames tegelevad uute tehnoloogiate arendamisega ka enamik suuri naftatootjaid nagu Total, Shell, ExxonMobil, Sinopec, GDF Suez, E.ON, ENEL, ENI, StatoilHydro jne.