Uudised

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte plaanib kasvu välisturgudele

Eesti Energia taastuvenergia ettevõte plaanib tootmist kasvatada nii Eestis kui ka välisturgudel. Seoses ettevõte ambitsiooniga laiendada tootmist ka välisriikides võetakse kasutusele ärinimi Enefit Green.

„Enefit Green on juba praegu Baltikumi üks suuremaid ja kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia ettevõte, mis kannab edasi Eesti Energia 15 aastast kogemust taastuvenergia äris. Toodame energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist, aga ka segaolmejäätmetest, mis on aidanud Eestis prügi ladestamist prügimägedesse oluliselt vähendada,“ ütles Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.

Kärmase sõnul näeb Enefit Green enda võimalike uute sihtturgudena Eesti kõrval kõiki Läänemere äärseid riike, kus Eesti Energia tegutseb. „Läti ja Leedu energiamüügiäris on kontsernil üle 10-aastane kogemus, lisaks oleme Lätis ligi 7 aastat ka taastuvenergiat tootnud. Meie eeliseks on turgude tundmine, korralik kogemus tootmise ja tehnoloogia hoolduse poolelt ning tugev finantsseisund. Usun, et seetõttu on meil kasvamiseks ja eduks hea potentsiaal,“ märkis Kärmas. Enefit Greeni kasv toetab ka Eesti Energia strateegilist eesmärki toota 2021. aastaks 40% elektrit taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Ettevõtte juht lisas, et taastuvenergia tehnoloogia on viimaste aastatega oluliselt konkurentsivõimelisemaks muutunud ning see trend jätkub. „Kui vaatame üle maailma rajatavaid uusi tootmisvõimsusi, siis need põhinevad valdavalt taastuvenergial. Suundumus on see, et järjest rohkem asendab taastuvenergia traditsioonilisi energiatootmise viise,“ leidis Aavo Kärmas.

Ettevõtte nime muutust kommenteerides ütles Kärmas, et Enefit on Eesti Energia kontserni rahvusvaheline bränd, mis toetab taastuvenergia kasvuplaanide elluviimist muuhulgas välisturgudel. „Kuna meil on ambitsioon kasvada ning me näeme endal kasvuvõimalusi ka väljaspool Eestit, siis otsustasimegi, et muudame eestikeelse üsna pika nimetuse ümber rahvusvaheliseks Enefit Greeniks, mis on arusaadav nimi nii kodumaal kui rahvusvaheliselt ja viitab selgelt ettevõtte tegevusvaldkonnale,“ selgitas Aavo Kärmas.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte. Enefit Green toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Lisaks kuulub Enefit Greenile Keila-Joa hüdroelektrijaam. Ettevõttes töötab 91 inimest.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Greeni vähemusosalus börsile viia. Ettevõte tegeleb praegu võimaliku esmase aktsiate avaliku pakkumise (IPO) ning börsil noteerimise eelanalüüsi ja ettevalmistusega.