Uudised

Eesti Energia bensiini puhastamise seade on tõstnud toodetud bensiini kvaliteeti

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Energiatootmine käivitas bensiini puhastamise seadme, mille tulemusena on paranenud õlitehastes toodetava põlevkivibensiini kvaliteet. Selle tulemusel laienevad põlevkivibensiini turustamise võimalused.

„Kasutusele võetud tehnoloogia abil puhastame õlitehastes toodetava bensiini komponentidest, mis halvendavad selle kvaliteeti. Jutt käib merkaptaanidest ja väävelvesinikust. Väävelvesiniku suudame bensiinist praktiliselt täielikult eemaldada ja merkaptaanide hulka oluliselt vähendada. Nii paraneb oluliselt lõpptoote – põlevkivibensiini – kvaliteet,“ ütles Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Tõnu Aas.

Aas lisas, et uus ja kvaliteetsem toode peaks võimaldama põlevkivibensiini senisest laialdasemalt ja kasumlikumalt realiseerida. „Tähtis on ka see, et põlevkivibensiini puhastamisega ei kaasne täiendavat mõju ümbritsevale keskkonnale,“ märkis Tõnu Aas.

Bensiini puhastusploki näol on tegemist projektiga, mis aitab Eesti Energia inseneride kogemuse ja kompetentsi abil põlevkivi potentsiaali võimalikult efektiivsel moel ära kasutada. Bensiinifraktsiooni puhastamise tehnoloogia töötasid välja Eesti Energia insenerid ning ploki rajas Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions koostöös õlitehaseid ja elektrijaamu koondava Enefit Energiatootmisega.