Uudised

Uus juhatuse koosseis

Eesti Energia Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas eile juhatuse uue koosseisu, mis jõustub 1. detsembrist 2017.

Juhatuse liikmeteks kinnitati Hando Sutter (juhatuse esimees), Andri Avila (finantsdirektor), Margus Vals (arendusvaldkond), Raine Pajo (suurenergeetika valdkond) ja Andres Sutt (klienditeenuste valdkond). Andres Vainola ei jätka peale lepingu lõppemist 30.novembril 2017.aastal juhatuse liikmena.

Andres Sutt on uus juhatuse liige, kes hakkab vastutama klienditeenuste valdkonna eest. Andres Sutt töötab praegu Eesti Energia regulaatorsuhete direktorina. Varem on Sutt töötanud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) pangandusdivisjoni juhina, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) tegevjuhi vanemnõunikuna, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu liikmena ja Eesti Panga asepresidendina.

Juhatuse liikmete volitused on kehtivad kuni 30. novembrini 2019.