Uudised

Eesti Energia siseneb Soome ja Rootsi elektriturgudele

Eesti Energia on saanud nõukogult ja omanikult heakskiidu laiendamaks oma elektri jaemüügiäri Soome ja Rootsi turgudele. Hetkel tegutseb Eesti Energia energiamüüjana Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul annab ühine Põhjala ja Baltikumi energiaturg võimaluse olla nii Soomes kui Rootsis kohapeal nagu ka meie naaberriikide energiaettevõtted on juba pikemat aega tegutsemas Eestis. „Oma koduturu Eesti kõrval annavad uued välisturud meile võimaluse äriliselt kasvada ning teenida Eesti riigile senisest rohkem tulu. Meie edukusest välisturgudel saavad kasu kõik eestlased. Soome ja Rootsi elektriturule sisenemine on osa Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvada Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks ja energiateenuste pakkujaks. Soome ja Rootsi näol on tegemist lähiriikidega, kus valmidus elektrimüüjat vahetada on Euroopa keskmisest kõrgem. Nende riikide elektriturg on avatud uutele sisenejatele ning meie digitaalsed lahendused annavad seal vajaliku konkurentsieelise,“ märgib Sutter.

Tema sõnul eristab Eesti Energiat teistest energiamüüjatest ka asjaolu, et ettevõte on ise energia tootja: „Oleme Baltikumi suurim energiatootja ja üks suurimaid taastuvenergia tootjaid. Aastaks 2020 plaanime kasvatada tootmisportfellis taastuv- ja alternatiivenergia mahtu 40 protsendini. Toodame energiat lisaks põlevkivile nii tuulest, biomassist, veest kui ka jäätmetest.“

Riigi kui Eesti Energia ainuaktsionäri esindajana andis rahandusminister Toomas Tõniste nõusoleku Soome ja Rootsi turgudel tegutsevate tütarühingute asutamiseks. „Eesti Energia juba tegutseb energiamüüjana lisaks koduturule Baltikumis ja Poolas ja kuna meie piirkonna energiaturud on üha tihedamalt teineteisega seotud, on ka Soome ja Rootsi turule laienemine loogiline samm,“ ütles minister.

Eesti Energia on Soomes ja Rootsis käivitanud äritegevuse alustamiseks vajalikud protsessid. Elektri jaemüüki eraklientidele plaanitakse mõlemas riigis alustada 2018. aasta esimeses pooles, Rootsis pakutakse teenuseid lisaks ka äriklientidele. Mõlemas riigis on algatatud tütarettevõtete loomine ning värvatud kohalikud juhid. Soome tütarettevõtte juhiks saab Ville Pentti, kes on varasemalt töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel Turku Energias. Rootsi tütarettevõtet hakkab juhtima endine Telge Energi müügidirektor Jonas Lindelöf. „Nii Ville Pentti kui Jonas Lindelöf tunnevad põhjalikult oma riigi energiaäri ning nende eestvedamisel suudame edukalt käivitada äri nii Soomes kui Rootsis,“ lisas Sutter. Elektrimüük hakkab toimuma peamiselt kuluefektiivsetes online kanalites.

Lätis ja Leedus on Eesti Energia tütarettevõtted edukalt tegutsenud üle kümne aasta äriklientidele elektrit müües ning peale Läti gaasituru avanemist sellel suvel tõusis Eesti Energia Läti tütarettevõte riigi teiseks gaasimüüjaks. Juunist müüb Eesti Energia tütarettevõte ka Poolas äriklientide elektrit ja gaasi.

Eesti Energia on energiakontsern, mis koosneb rohkem kui 20 ettevõttest ja annab tööd ligikaudu 5800 inimesele. Eesti Energia on Baltikumi suurim energiatootja, sh üks suurimaid taastuvenergia tootjaid. Elektrit toodab ettevõte põlevkivist, tuulest, veest, biomassist ning segaolmejäätmetest. Ettevõtte tegutseb lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Jordaanias, Ameerika Ühendriikides ning nüüd ka Soomes ja Rootsis. Eesti Energia kontsern pakub tehnoloogilisi lahendusi ning hooldusteenust tööstusettevõtetele. Samuti kuulub Eesti Energia kontserni riigi suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi.